Stödboende

Stödboendet är eget boende med individanpassat stöd för unga i åldern 16-20 år. För barn i ålder 16-17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende. Socialnämnden gör den bedömningen.

Målgrupp för stödboendet kan vara:

  • barn och unga som har kommit som ensamkommande till Sverige
  • barn och unga som tidigare varit placerad för social problematik
  • barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.

Insatsen syftar till att barnet/den unge efter tiden i stödboendet ska kunna:

  • klara sin dagliga livsföring
  • fungera i skola eller annan sysselsättning
  • hantera sin ekonomi
  • ha ett socialt nätverk
  • ha en meningsfull fritid.

Det är viktigt att så långt det är möjligt involvera föräldrar och övrigt nätverk i ungdomens liv. Kontakten med den egna familjen och vänner kan motverka ensamhet och öka den unges välbefinnande.

Ungdomarna bor i egna lägenheter, som hyrs av stödboendeverksamheten. Lägenheterna är spridda i kommunen.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.14

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: