Bli god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare betyder mycket för den som inte kan ta vara på sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller ta hand om sina personliga angelägenheter. Genom att bli god man eller förvaltare kan du hjälpa en medmänniska.

Gör som Emelie, bli god man!

Läs mer om vad en god man gör på sidan Vad gör en god man eller förvaltare

Utbildningstillfällen

Vi anordnar regelbundet en grundutbildning för dig som är intresserad av att veta mer om att vara god man. Alla utbildningar är mellan klockan 15.30-18.30. Du behöver bara gå på en av tillfällena, du väljer själv vilket datum som passar dig!

Datum:

25 januari i Bollnäs kulturhus, rum Ida Kristina. Anmälan senast 22 januari.
29 februari i Bollnäs kulturhus, rum Ida Kristina. Anmälan senast 26 februari.
21 mars i Ljusdal, kommunhuset rum Tallåsen. Anmälan senast 18 mars.
25 april i Bollnäs kulturhus, rum Willy Maria. Anmälan senast 22 april.
30 maj i Bollnäs kulturhus rum Ida Kristina. Anmälan senast 27 maj.

Anmäl dig till overformyndare@bollnas.se

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av uppdraget som god man eller förvaltare kan du börja med att skicka in en intresseanmälan till överförmyndarenheten via vår e-tjänst.

Din lämplighet prövas

När du har gjort en intresseanmälan gör överförmyndarenheten alltid en lämplighetsprövning av dig som vill bli god man eller förvaltare.

Överförmyndarenheten kontrollerar att du inte har skulder registrerade hos Kronofogden, att du inte finns registrerad i polisens belastningsregister och att du inte har försörjningsstöd.

Det finns flera olika former av godmanskap

Vanligaste formen av godmanskap är för personer som på grund av sin hälsa inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter.

Godmanskapet beslutas av tingsrätten.

Ett godmanskap för barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd. God man fungerar då även som tillfällig vårdnadshavare.

Om förmyndaren blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan utöva förmynderskapet kan god man utses tillfälligt.

Godmanskapet utses av överförmyndarnämnden.

Ett tillfälligt godmanskap. Används vid bland annat rättstvister och i de fall där en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo.

Godmanskapet utses av överförmyndarnämnden.

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  overformyndare@bollnas.se 0278-250 04

  Telefontider

  Måndag–tisdag kl. 10.00-12.00

  Torsdag kl. 11.00-12.00
  Fredag kl. 10.00-12.00

  Besökstider

  Receptionen är öppen på måndagar och torsdagar mellan klockan 13.30–15.30 för kortare drop-in-besök för att t.ex hämta blanketter.

  Besöksadress

  Collinigatan 12
  821 80 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Överförmyndarenheten
  821 80 Bollnäs

  Fax

  0278-252 03

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024 kl. 07.45

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: