För dig som är god man eller förvaltare

Ibland kan det uppstå frågor och funderingar kring uppdraget. Har du frågor som inte besvaras nedan, kontakta oss!

Träffa oss och ställ dina frågor om årsräkningen

Överförmyndarenheten erbjuder dig som ska lämna in årsräkning för 2022 tillfällen där du kan ställa dina frågor (hjälp att fylla i årsräkningen kan inte ges). Det är drop in, du behöver inte anmäla dig innan.

Datum

 • Fredag 27 januari klockan 10-12 i Bollnäs Kulturhus, rum Ida-Kristina.
 • Onsdag 15 februari klockan 15-17 i Bollnäs Kulturhus, rum Ida-Kristina.
 • Tisdag 21 februari 17-19 klockan i Bollnäs Kulturhus, rum Ida-Kristina.

Överförmyndarens samtycke

För vissa åtgärder du utför för den enskildes räkning krävs enligt lag överförmyndarnämndens samtycke. Som god man är du ett viktigt stöd för din huvudman.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs vid:

 • uttag av spärrade bankmedel
 • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt
 • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning
 • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning
 • drivande av rörelse
 • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller skifte; ett praktiskt viktigt fall är vid arv som tillfaller huvudmannen – under sådana förhållanden ska vanligtvis en arvskifteshandling upprättas och tillsammans med bouppteckningen sändas till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

För ytterligare information kontakta överförmyndarenheten.

Redovisning och arvode

Blanketter för årsräkning och redogörelse hittar du under Självservice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan

Ställföreträdare kan beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på några vanliga frågor.

God man är inte anställd och lyder därmed inte under offentlighets- och sekretesslagens regler om till exempel tystnadsplikt och utlämnande av handlingar. En god man ska dock agera för sin huvudmans bästa och har en moralisk tystnadsplikt.

Vårdslös hantering av personuppgifter kan leda till att man inte lägre anses lämplig för uppdraget och kan entledigas av överförmyndaren. Skadeståndsansvar kan uppkomma om huvudmannen lider ekonomisk skada på grund av gode mannens agerande.

Som god man eller förvaltare ingår det att bevaka din huvudmans rätt i det dödsbo där huvudmannen nämns som dödsbodelägare eller testamentstagare och att aktivt bevaka huvudmannens rätt vid upprättande av de dokument (till exempel arvskifteshandling) som ingår i processen. Detta innebär dock inte att du måste bli expert på arvs- och testamentsfrågor. Om förhållandena är komplicerade bör du anlita kvalificerad hjälp.

Börja dock alltid med att ta kontakt med överförmyndarenheten i dessa situationer.

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarens tillstånd. Huvudregeln är att samtliga av huvudmannens konton och fondkonton ska vara överförmyndarspärrade.

För att kunna sköta de vardagliga betalningarna, det vill säga sådana utgifter som hör till den dagliga hushållningen, kan den gode mannen ha tillgång till ett transaktionskonto utan överförmyndarspärr. Vid ett godmanskap får huvudmannen fritt disponera över alla sina tillgångar, överförmyndarspärren gäller då således endast mot den gode mannen. Vid förvaltarskap gäller spärren både mot förvaltarens och huvudmannens uttag.

I Svenska Bankföreningens faktablad gällande godmanskap står:
”I samband med att en god man utses ska banken så snart den fått kännedom om ett godmanskap överförmyndarspärra den enskildes konton mot den gode mannens uttag. Detta görs utan särskilt beslut av överförmyndaren. Normalt får den gode mannen ha ett konto för den dagliga hushållningen (”det fria kontot”) utan överförmyndarspärr medan övriga konton förses med överförmyndarspärr.”
Samma sak gäller vid förvaltarskap.

För att ta ut pengar från ett spärrat konto ska en ansökan fyllas i och skickas till överförmyndaren. Ansökningsblankett hittar du under Självservice - samtycke för uttag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade medel ladda ner blanketten:

Ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade medel (pdf) Pdf, 24.2 kB, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort belopp som önskas tas ut och vad pengarna ska användas till. Ansökan undertecknas av god man/förvaltare och huvudmannen, om denne förstår vad saken gäller. Om det är ett uttag från en underårigs spärrade konto krävs båda förmyndarnas underskrift vid gemensam vårdnad. Är den underårige över 16 år krävs även dennes underskrift.

Uttagsmedgivandet gäller i tre veckor från beslutsdatum. Nyttjade medel ska redovisas till Överförmyndaren inom angiven tid enligt beslut om samtycke till uttag (i de fall det finns en tid angiven i beslutet).

Att flytta ett belopp från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto ses inte som ett uttag. Därför krävs ingen ansökan om uttag och inte heller något godkännande från överförmyndaren.

På Skatteverkets hemsida finns blankett Förenklad arbetsgivardeklaration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fyll i blanketten med arvodesbeslutet som underlag.

Arbetsgivaravgiften framgår på arvodesbeslutet om huvudman betalar hela arvodet. Om huvudman betalar delar av arvodet får storleken på arbetsgivaravgiften räknas ut manuellt. Skatt (30%) och arbetsgivaravgift betalas till Skatteverket på huvudmannens skattekonto. Blankett; förenklad arbetsgivaravgift skickas till Skatteverket. Skatt och arbetsgivaravgift ska betalas in till Skatteverket senast månaden efter att du tagit ut ditt arvode.

Är du på väg att ta uppdrag som exempelvis nämndeman, fastighetsmäklare, advokat eller ansvarig utgivare? Då kan vissa myndigheter kräva att du lämnar ett bevis på att du inte har en förvaltare. Ett sådant bevis begär du enklast ut genom vår e-tjänst.

Läs vårt senaste nyhetsbrev


 • Nyhetsbrev oktober 2022
  Vi på överförmyndarenheten vill med detta brev skriva några rader om vad som är aktuellt just nu, oc...
  Läs mer

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  overformyndare@bollnas.se 0278-250 04

  Telefontider

  Måndag–tisdag kl. 10.00-12.00

  Torsdag kl. 11.00-12.00
  Fredag kl. 10.00-12.00

  Besökstider

  Reception är öppen på måndagar och onsdagar mellan klockan 13.30 - 15.30 för kortare "drop-in"-besök för att t.ex hämta blanketter. Boka gärna en tid för övriga besök.

  Besöksadress

  Collinigatan 12
  821 80 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Överförmyndarenheten
  821 80 Bollnäs

  Fax

  0278-252 03

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 december 2022 kl. 11.59

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot