Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man och förvaltare kan hjälpa dig att sköta din ekonomi, kontakt med myndigheter och ser till att du får det stöd från samhället du har rätt till.

Uppdragen som god man och förvaltare kan skilja sig mycket åt eftersom olika personer har olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för dig utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.

God man

En god man hjälper till att sköta ekonomin och kan hjälpa till med kontakten med myndigheter. Det är frivilligt att ha en god man och en god man utför sina uppgifter i samråd med dig, du har alltså fortfarande rätt att bestämma. Du kan själv välja vem som ska bli din gode man eller så hjälper överförmyndarenheten till att hitta en god man. Det är tingsrätten som bestämmer om du har rätt till hjälp av en god man.

Förvaltare

En förvaltare hjälper dig med samma saker som en god man. Det är inte inte frivilligt att få en förvaltare. Det är tingsrätten som bestämmer ifall du behöver en förvaltare. En förvaltare får själv bestämma över din ekonomi men ska alltid agera för ditt eget bästa.

Är du osäker på om du har rätt att få en god man? Läs mer om vem som kan få en god man.

En god man och förvaltare hjälper dig med

En god man och förvaltare kan hjälpa dig söka de insatser från samhället du behöver och har rätt till, till exempel

 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Bostadsbidrag
 • Kontaktperson
 • Ledsagare
 • LSS-frågor
 • Boendestöd
 • Skriva avtal
 • Sälja ditt hus
 • Hjälpa dig vid ett arvskifte

En god man och förvaltare kan

 • Hjälpa till att betala dina räkningar
 • Hjälpa till att ta hand om dina banktillgångar
 • Planera för att pengarna räcker hela månaden

En god man kan uppmärksamma om du har behov av insatser från samhället, och se till att insatserna fungerar som det är tänkt.

En god man och förvaltare kan också hjälpa dig så du får

 • En meningsfull fritid
 • Ett boende som fungerar bra för dig

En god man och förvaltare ska inte själv hjälpa dig att göra praktiska saker i vardagen så som

 • att städa
 • eller handla mat

Det ingår inte heller i uppdraget som god man att göra sociala saker som till exempel att gå ut och fika. Det är dock inte förbjudet för en god man att göra sådana saker.

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  overformyndare@bollnas.se 0278-250 04

  Telefontider

  Måndag–tisdag kl. 10.00-12.00

  Torsdag kl. 11.00-12.00
  Fredag kl. 10.00-12.00

  Besökstider

  Receptionen är öppen på måndagar och torsdagar mellan klockan 13.30–15.30 för kortare drop-in-besök för att t.ex hämta blanketter.

  Besöksadress

  Collinigatan 12
  821 80 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Överförmyndarenheten
  821 80 Bollnäs

  Fax

  0278-252 03

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 kl. 14.42

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: