Vad gör en god man eller förvaltare?

God man är till för personer som på grund av sitt hälsotillstånd behöver stöd och hjälp med att ta hand om sin ekonomi eller hjälp med rättsliga frågor.

God man - ett kvalificerat ideellt uppdrag

En god mans huvudsakliga uppgift är att företräda den enskilde i främst ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannens uppgift kan vara att:

 • Bevaka den hjälpbehövandes rättigheter.
 • Förvalta hans eller hennes egendom.
 • Se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor.

Det finns flera olika former av godmanskap

Vanligaste formen av godmanskap är för personer som på grund av sin hälsa inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter.

Godmanskapet beslutas av tingsrätten.

Ett godmanskap för barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd. God man fungerar då även som tillfällig vårdnadshavare.

Godmanskapet utses av överförmyndarnämnden. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket och av kommunens socialnämnd.

Om förmyndaren blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan utöva förmynderskapet kan god man utses tillfälligt.

Godmanskapet utses av överförmyndarnämnden.

Ett tillfälligt godmanskap. Används vid bland annat rättstvister och i de fall där en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo.

Godmanskapet utses av överförmyndarnämnden.

Förvaltare

Förvaltarskapet ersätter det som tidigare kallades omyndighetsförklaring. Förvaltare utses, förordnas, för den som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltare utses av tingsrätten.

Förvaltaruppdraget kan begränsas till att gälla viss egendom eller egendom överstigande ett visst värde. Tingsrätten får också överlåta åt överförmyndarnämnden att närmare bestämma uppdragets omfattning.

Överförmyndarnämnden

Hos landets samtliga kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals kommuner har sedan 1 januari 2023 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av 6 ledamöter och 6 ersättare.

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  overformyndare@bollnas.se 0278-250 04

  Telefontider

  Måndag–tisdag kl. 10.00-12.00

  Torsdag kl. 11.00-12.00
  Fredag kl. 10.00-12.00

  Besökstider

  Reception är öppen på måndagar och onsdagar mellan klockan 13.30 - 15.30 för kortare "drop-in"-besök för att t.ex hämta blanketter. Boka gärna en tid för övriga besök.

  Besöksadress

  Collinigatan 12
  821 80 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Överförmyndarenheten
  821 80 Bollnäs

  Fax

  0278-252 03

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2023 kl. 15.27

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot