Förmyndare

Personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare.

Förälder och förmyndare

Som förälder till barn under 18 år är du normalt både vårdnadshavare och förmyndare för barnet.

Skillnad mellan vårdnad och förmyndare

Som vårdnadshavare ansvarar du som förälder för barnets försörjning, omvårdnad och fostran. Som förmyndare förvaltar du ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor. I vissa ekonomiska frågor måste förmyndaren ha kontakt med överförmyndarenheten.

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Om ett barn saknar föräldrar eller föräldrarna är frånvarande under lång tid, är själva under 18 år eller är olämpliga som vårdnadshavare på annat sätt kan en särskilt förordnad vårdnadshavare bli utsedd.

Den som är särskild förordnad vårdnadshavare för barnet blir oftast också barnets förmyndare. En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av socialnämnden.

En särskilt förordnade förmyndare

Tingsrätten kan besluta om att frånta barnets föräldrar förmyndarskapet utan att frånta dem vårdnaden om barnet. Då utser tingsrätten en eller flera särskilt förordnade förmyndare för barnet som företräder barnet i ekonomiska och rättsliga frågor. En särskilt förordnad förmyndare bestämmer alltså inget som rör barnets omvårdnad eller uppfostran.

Förmyndaren måste kontakta överförmyndarenheten

Om barnet äger tillgångar (gäller även fastigheter) över 8 prisbasbelopp ska föräldern enligt lag ha kontakt med överförmyndarenheten. Även om barnet inte äger stora tillgångar kan du som barnets förmyndare behöva kontakta överförmyndaren om barnet ska:

 • ta ut pengar från spärrat bankkonto. Om du som förälder vill ta ut pengar som står under särskild överförmyndarkontroll måste du ha överförmyndarens samtycke.
 • ta emot en gåva med särskilda vilkor
 • placering i aktier
 • driva rörelse
 • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
 • köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
 • låna eller låna ut pengar
 • vara dödsbodelägare

Om både du och ditt barn är inblandade i någon av de fyra nedre punkterna kan det krävas att en tillfällig god man tillsätts för att företräda barnet då det kan ses som en jäv situation.

Överförmyndarnämndens granskning av förmyndare styrs av regler i föräldrabalkens kapitel 12-14.

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  overformyndare@bollnas.se 0278-250 04

  Telefontider

  Måndag–tisdag kl. 10.00-12.00

  Torsdag kl. 11.00-12.00
  Fredag kl. 10.00-12.00

  Besökstider

  Receptionen är öppen på måndagar och torsdagar mellan klockan 13.30–15.30 för kortare drop-in-besök för att t.ex hämta blanketter.

  Besöksadress

  Collinigatan 12
  821 80 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Överförmyndarenheten
  821 80 Bollnäs

  Fax

  0278-252 03

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 kl. 10.44

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: