Skoteråkning

Är det dags för en skotertur? Eller har du något annat terrängfordon som du ämnar använda? Då finns det regler och bestämmelser som du som förare måste förhålla dig till.

I Bollnäs kommun finns det särskilt utmärkta allmänna skoterleder som kommunen som markägare gett tillstånd till.

Terrängkörningslagen

Terrängkörning och skoteråkning regleras av Terrängkörningslagen SFS 1975:1313

Där står det bland annat skrivet att körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk m.m är förbjudet i hela landet:

  • På barmark
  • På snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att det sker utan risk för skada på skogen.
  • På snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det sker utan risk för skada på marken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.42

Sidfot