Skoteråkning

Har du skoter eller något annat terrängfordon finns det regler och bestämmelser som du som förare måste förhålla dig till.

I Bollnäs kommun finns det särskilt utmärkta allmänna skoterleder som vi som kommun och markägare gett tillstånd till.

Terrängkörningslagen

Enligt terrängkörningslagen är körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk förbjudet i hela landet:

  • På barmark
  • På snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att det sker utan risk för skada på skogen.
  • På snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det sker utan risk för skada på marken.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023 kl. 08.27

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: