Transportdispens

Om du har en transport som är tyngre, bredare eller längre än vad som är tillåtet enligt 4 kap trafikförordningen (1998:1276) ska du ansöka om transportdispens.

Transportdispens för tung, bred och lång transport

Trafikförordningens vikt-, bredd- och längdbestämmelser gäller på alla gator och vägar i tätorter samt allmänna vägar. Enskilda vägar berörs ej av dessa bestämmelser.

Ansökan

Berör transporten endast Bollnäs kommun ska ansökan skickas till oss. Berör däremot transporten flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023 kl. 15.14

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: