Hastighetsgränser

Bollnäs kommun har valt att följa Trafikverkets och Sveriges kommuner och regioners (SKR) hastighetsprogram "Rätt fart i staden", som innebär att hastighetsgränserna inom tättbebyggt område är 30, 40 och 60 km/h.

På vissa platser är det mycket viktigt med låg hastighet. Exempel på sådana platser är gång- och cykelpassager med mycket trafik och gator som går förbi låg-, mellan- och högstadieskolor.

40 km/h är bashastigheten i Bollnäs kommuns tätorter.

Genomfartsgator med få korsningar och utfarter har 60 km/h som hastighetsgräns. Längs dessa vägar finns det separata gång- och cykelvägar eller så är behovet av att gå eller cykla på dessa sträckor litet.

Bollnäs kommun arbetar ständigt för att få ner hastigheten på fordon längs våra gator och vägar. Men det är inte alltid som hastighetsdämpande åtgärder och skyltning räcker. Märker du av att det är ett återkommande problem med hög hastighet på något ställe? Då ska du kontakta polismyndigheten på telefon 114 14.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 augusti 2022 kl. 15.03

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: