Elevresor

Elevresor - gymnasieelevers resor mellan bostad och skola

För elev som har rätt till studiehjälp, ansvarar hemkommunen för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostad och skola, vilket gäller fram till den 30 juni det år eleven fyller 20 år.

Ung i Bollnäs

Elever från årskurs 6 och fram till den 30 juni det år eleven fyller 19 år, får gratis busskort, "Ung i Bollnäs", och behöver därför inte ansöka om skolskjuts då kortet ska användas för resor till och från skolan inom Bollnäs kommun. Kortet fungerar även för resor till och från Ovanåkers kommun.

Om du är gymnasieelev, folkbokförd i Bollnäs kommun, och går på ett gymnasium i annan kommun (förutom Ovanåker) kan du få skolbiljett för dagliga resor, om inte inackorderingstillägg betalas ut.

Du behåller skolbiljetten under hela din gymnasietid. Den avvaktiveras under sommarlovet, vilket innebär att du måste lämna in en ny ansökan inför varje nytt läsår för att aktivera skolbiljetten.

Elever som börjar år 1 ska lämna in sin ansökan senast den 1 augusti och elever som börjar år 2 eller 3 senast den 31 maj för att du ska få din skolbiljett innan skolstarten. Elever folkbokförda på annan ort vänder sig till sin hemkommun.

Skolbiljetten gäller under skolans läsdagar med påstigning fram till klockan 18:00.

Om du har ett busskort "Ung i Bollnäs", en skolbiljett i grundskolan eller på gymnasiet som är borttappat, trasigt eller inte längre fungerar beställer du ett nytt via vår e-tjänst.

Om du är under 18 år är det vårdnadshavare som beställer.

Om busskortet är borttappat eller trasigt tas en administrativ avgift ut på 100 kronor för att få ett nytt. Faktura skickas separat.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022 kl. 13.56

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot