Ansvarsfördelning kommun och region

Kommun och region har olika ansvar

Bollnäs kommun har ansvar för de hälso- och sjukvårdsinsatser som sker:

  • på boenden som är anpassade för dig som är äldre, för dig med funktionsnedsättning och för dig med psykisk ohälsa
  • inom dagverksamhet, daglig verksamhet och daglig sysselsättning
  • inom hemsjukvården

Region Gävleborg driver och ansvarar för:

  • sjukhus
  • hälsocentraler
  • folktandvården.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2023 kl. 10.53

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: