Rehabilitering

Har du en biståndsinsats och är i behov av behandlande träning, kan du få hjälp med det när du deltar i din insats. Är du i behov av rehabilitering till följd av sjukdom eller skada kan du vända dig till Region Gävleborg.

Kommunens ansvar för rehabilitering inom biståndsinsatser

Kommunen har ansvar för rehabilitering och habilitering i de fall du har ett beslut om särskilt boende, daglig verksamhet, dagverksamhet eller daglig sysselsättning. Syftet är att du ska få hjälp med den träning som du behöver i ditt vardagliga liv. Hjälpmedel provas ut av rehabiliteringspersonal som också är ansvariga för uppföljning av utprovningen. Kostnaden ingår i kostnaden för särskilt boende.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 januari 2022 kl. 09.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot