Medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska ge stöd och vägledning i frågor om patientsäkerhet och se till att du får en god och säker vård och behandling inom kommunens ansvarsområde.

  • MAS har inget primärt ansvar för den individuella inriktade vården av en enskild patient.
  • MAS har även ansvar för att se till att det finns säkra rutiner för journalföring och läkemedelshantering, och att anmälan av skador sker på rätt sätt.
  • MAS har tillsyns ansvar och följer regelbundet upp hälso- och sjukvården inom kommunens ansvarsområde.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2022 kl. 09.46

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: