Hemsjukvård

När du på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan ta dig till Hälsocentralen med hjälp av allmänna kommunikationer eller via sjukresa kan du ha rätt att få hemsjukvård.

Hemsjukvårdsteam

Hemsjukvårdsteamen består av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Du kan få hjälp och stöd av alla eller av någon från teamet. Det är ditt behov som styr.

Hemsjukvårdsteamet arbetar aktivt med att minimera risker för fall, undernäring och trycksår för personer som vårdas i sitt hem, efter att sjuksköterskan gjort en riskbedömning. Teamet erbjuder också stöd till patient, anhöriga och personal.

En sjuksköterskas insatser kan bestå av medicindelning, provtagning, såromläggning och injektioner. Sjuksköterskan kan nås dygnet runt.

Hemsjukvården har en distriktsläkare knuten till teamet och samarbetar även med hemtjänsten.

Man arbetar nära palliativa teamet och utför sjukvårdande insatser för de patienter som är inskrivna där.

Avgiften för hemsjukvård är 300: -/månad och omfattar även eventuella hjälpmedelsavgifter. Avgiften ingår i den kommunala maxtaxan.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 januari 2022 kl. 09.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: