Tandvård

Du som behöver tandvård vänder dig till folktandvården inom Region Gävleborg. Du kan också vända dig till en privat tandläkare.

Tandvård för äldre och funktionshindrade

Om du är äldre eller har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till en kostnadsfri bedömning av munhälsan. Du kan också få nödvändig tandvård till samma kostnad som sjukvård och ingår i högkostnadskortet.

Du ha rätt till kostnadsfri bedömning av munhälsan om:

  • du har ett stort behov av personlig omvårdnad större delen av dygnet
  • du får hjälp enligt lagen om stöd och service (LSS)
  • du har ett allvarligt psykiskt funktionshinder.

En bedömning av munhälsan görs av tandvårdspersonal hemma hos dig. Det kostar ingenting. Bedömningen är frivillig och är en enklare undersökning av munhålan och tänderna. Du får råd och anvisningar om den dagliga munvården.

Tandvårdspersonalen utbildar också vårdpersonalen för att du ska kunna få hjälp med munhygienen.

Om munhälsobedömningen visar att du behöver nödvändig tandvård får du möjlighet till behandling. Du väljer själv tandläkare.

Nödvändig tandvård omfattar behandlingar som gör det lättare för dig att äta.

Att själv kunna tugga och äta mat har stor betydelse för den fysiska och psykiska livskvaliteten.

Intyg krävs

För att få en bedömning av munhälsan och nödvändig tandvård behöver du ett intyg. På särskilt boende och i gruppbostäder utfärdas det av ansvarig sjuksköterska. För övriga utfärdas det av Bollnäs kommuns biståndshandläggare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 februari 2022 kl. 13.30

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: