Buller

Buller kan beskrivas som allt oönskat ljud. Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem och berör många människor.

Buller kan orsaka sömnstörningar, ökad risk för hjärtkärlsjukdom samt försämrad förmåga att uppfatta och förstå tal. Buller kan också bidra till ökade inlärningssvårigheter. Vad som uppfattas som buller varierar dock från person till person.

Om buller utifrån gör att riktvärdet inomhus överskrids kan fastighetsägaren vara ansvarig för att ätgärda det. Om buller uppstår utomhus och medför att riktvärdet överskrids utomhus kan den som orsakar bullret behöva minska bullret och eventuellt förhindra att det sprids.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024 kl. 10.01

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: