Buller

Buller kan beskrivas som allt oönskat ljud. Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem och berör många människor.

Buller kan orsaka sömnstörningar, ökad risk för hjärtkärlsjukdom samt försämrad förmåga att uppfatta och förstå tal. Buller kan också bidra till ökade inlärningssvårigheter. Vad som uppfattas som buller varierar dock från person till person.

Om buller utifrån gör att riktvärdet inomhus överskrids kan fastighetsägaren vara ansvarig för att ätgärda det. Om buller uppstår utomhus och medför att riktvärdet överskrids utomhus kan den som orsakar bullret behöva minska bullret och eventuellt förhindra att det sprids.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2022 kl. 10.55

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot