Störande lukter

Lukt kan upplevas som störande. Beroende på typ av lukt, hur mycket och ofta det luktar i bostaden kan det vara en risk för människors hälsa. Vissa lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga.

Andra lukter kanske inte anses ge direkta hälsobesvär men om det luktar mycket och ofta kan det i vissa fall bedömas som störande.

Exempel på lukter som kan upplevas störande är matos, tobaksrök, sop- och avloppslukt, vedeldningsrök och avgaslukt. Lukterna kan komma från bostadshus, lägenheter eller verksamheter (exempelvis restauranger) i eller utanför huset.

 • För att förebygga problem kan du hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad.
 • Dina fönster bör vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos.
 • Lukter som kommer från fastigheten du bor i kan bero på problem i ventilationssystemet.

 • Lukt utifrån
  Det är viktigt med en väl fungerande ventilation för att hålla undan oönskade lukter utifrån. Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare eller granne. Kommer lukten från en verksamhet bör du informera innehavaren om att du är störd av lukten.
 • Lukt inifrån
  Upplever du att lukten kommer inifrån och misstänker fukt- och vattenskador, mögel eller andra avvikande långvariga lukter bör du i första hand vända dig till din fastighetsägare som får utreda lukten eller den misstänkta skadan.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens eller verksamhetens bedömning så kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 december 2023 kl. 11.11

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: