Ventilation

Ventilation innebär förflyttning och utbyte av luft i byggnader. En bra ventilation är viktig för att luftkvaliteten ska vara bra.

Inomhusluften behöver bytas ut mot frisk luft utifrån och detta är möjligt genom att ha en fungerande ventilation. Det bidrar till att minska risken för hälsoproblem orsakade av till exempel radon och fukt.

I inomhusluft samlas olika föroreningar från exempelvis matlagning, rökning, städning, dusch, tvätt och även koldioxid ifrån människors utandningsluft.

I byggnader med dålig ventilation blir föroreningar kvar inomhus och luftfuktigheten kan bli för hög. Detta kan på sikt leda till fuktskador och problem med mögel. Ofta ökar också temperaturen och koldioxidhalten blir för hög. Dessutom kan för höga halter av radon uppkomma vid dålig ventilation.

 • Se till att tilluftsventiler är öppna.
 • Rengöra frånluftsdon i badrum.
 • Rengöra filtret i köksfläkten.
 • Vädra vid behov.
 • Du kan göra en enklare kontroll av frånluftsflödena i kök och badrum genom att hålla en bit papper vid donen och se om det fastnar.

Fastighetsägaren ansvarar för att sköta ventilationssystemet så att det fungerar som det ska. Om du upplever problem med ventilationen ska du börja med att anmäla detta till din fastighetsägare. Kvarstår problemen kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta din hyresvärd eller förening vid problem med inomhusmiljön i din lägenhet.

Har du som hyresgäst/boende klagomål på ventilationssystemet, dålig luft, fukt eller mögel så ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att åtgärda problemet. Om inte det hjälper kan du kontakta oss.

Upplever du hälsobesvär bör du kontakta sjukvården för undersökning. Hälsobesvär som kan uppstå av dålig ventilation är bland annat trötthet, huvudvärk och allergiska besvär.

Ofta försämrar bristande skötsel och underhåll ventilationssystemets funktion. Om ett ventilationssystem inte sköts på ett riktigt sätt och drift och underhåll anpassas till våra vanor, kan detta orsaka problem i fastigheten. Därför finns det Obligatorisk ventilationskontroll, OVK. OVK regleras av Plan- och bygglagen.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024 kl. 14.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: