Gränsvärden och mätningar

Det finns olika gränsvärden och mätningar beroende på vad som ska mätas.

Vid bedömning av buller inne i fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus.

 • Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som till exempel en fläkt.
 • Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud som slagljud.
 • Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA kan uppfattas som störande.

Mätningar av buller ska utföras enligt svensk standard. Folkhälsomyndighetens allmänna råd innehåller också riktvärden för buller.

 • Den operativa temperaturen bör enligt Folkhälsomyndigheten inte vara under 18 °C.
 • Operativ temperatur för känsliga grupper bör inte underskrida 20 °C.
 • Lufttemperaturen kan ligga på 18-20 °C utan att den operativa temperaturen når upp till +18 °C. Det beror på att strålningsförlusterna till omkringliggande ytor kan vara stora.

 • Den nationella referensnivån för radon i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde är 200 Bq/m³.
 • Vid nybyggnationer av bostäder gäller ett gränsvärde på 200 Bq/m³.

Om du vill mäta radon i din bostad så kan du beställa radondosor. Dessa placerar du sedan ut i din bostad. En radonmätning ska pågå under minst två månader under perioden oktober–april. Vid förhöjd radonhalt finns det i de flesta fall åtgärder som kan vidtas.

Ofta försämrar bristande skötsel och underhåll ventilationssystemets funktion. Om ett ventilationssystem inte sköts på ett riktigt sätt och drift och underhåll anpassas till våra vanor, kan detta orsaka problem i fastigheten. Därför finns det obligatorisk ventilationskontroll, OVK. OVK regleras av Plan- och bygglagen.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2024 kl. 07.14

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: