Fukt och mögel

Fuktskador kan visa sig i form av fuktfläckar, missfärgningar, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. Mögel kan se ut på många olika sätt och även ha olika färg. Ibland kan du känna lukten av möglet fast det inte syns.

De vanligaste orsakerna till mögelangrepp inomhus är fuktskadade väggar, tak eller golv, eller otillräcklig ventilation. Det innebär att badrum är särskilt utsatta. Problem i badrum kan bero på att ventilationen inte klarar av fukten som kommer från dusch och tvätt.

Även läckande vatten- och avloppsstammar är en vanlig orsak till mögelutveckling. Därför är det bra att se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar som de ska.

För dig som bor i småhus kan markfukt skapa en del problem. Även relativt nybyggda hus har fått fuktskador, ofta till följd av den allt snabbare byggtakten.

Om fuktskador inte åtgärdas kan mögel, bakterier, alger och kvalster växa, vilket kan ge hälsobesvär. Fuktskador kan leda till nedbrytning av bygg- och inredningsmaterial, vilket ökar risken för att kemiska och skadliga ämnen frigörs. Det kan ge hälsoproblem som luftvägsbesvär och andra överkänslighetsreaktioner.

Personer och barn som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor får i högre grad än andra problem då de vistas i fukt- och mögelskadade miljöer.

Det finns flera saker du kan göra för att förebygga fuktproblem. Exempel på det kan vara:

 • hålla rent under badkar
 • rengöra golvbrunnar regelbundet
 • använda duschdraperi
 • torka bort vattnet på golv och väggar
 • öppna fönster efter dusch och bad
 • undvika att borra hål i duschutrymmen, och då särskilt i närheten av duschen
 • kontrollera att ventilationen fungerar.

Det är fastighetsägarens ansvar att utreda och åtgärda problem med fukt eller mögel.

 • Om du bor i hyreshus ska du kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare.
 • Bor du i en bostadsrättsförening vänder du dig till din styrelse.
 • Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag. Det finns också fristående bolag som sysslar med sanering och liknande.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller försäkringsbolag är du välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ställa krav på undersökningar vid misstanke om mögel, fukt eller andra mikroorganismer på svåråtkomliga ytor eller i byggnadskonstruktionen, om det inte bara går att se med ögonen att det finns ett problem.

Ibland kan provtagning vara motiverat för att bekräfta förekomsten av fukt eller mikroorganismer. Prover kan även behövas för att bestämma en skadas omfattning. Undersökningar kan också göras för att hitta källan till mikrobiell lukt och för att utreda orsaken till lukten.

Saneringsarbete bör ske fackmässigt av ett saneringsföretag. Innan en byggnad saneras eller åtgärdas ska fastighetsägaren eller den som ansvarar för åtgärderna försäkra sig om att arbetet bedrivs så att inte olägenheter uppkommer.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 december 2023 kl. 11.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: