Temperatur och drag

Temperaturen inomhus har en viktig betydelse för att det ska vara behagligt för människor att befinna sig där och kan påverka hur vi mår.

Lufttemperaturen, temperaturen i väggar, drag och olika temperaturer på exempelvis golv och tak har en påverkan på om du upplever att det är kallt eller varmt i ett rum.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att lufttemperaturen inomhus bör vara 20 °C, men säger också att känsliga grupper (äldre, personer med funktionsnedsättning eller personer med låg ämnesomsättning) bör ha en lufttemperatur på 22 °C.

Under sommartid bör inomhustemperaturen inte vara högre än 26 °C.

Fastighetsägaren bör bedöma om en person tillhör en känslig grupp. Miljökontoret kan också besluta om en person tillhör en känslig grupp. Upplever du hälsobesvär bör du kontakta sjukvården för undersökning.

Om det är stor skillnad i temperaturer mellan tak och golv så kan så kallade luftrörelser uppstå. Det kan påverka inomhusklimatet och vissa tror felaktigt att det är drag i rummet.

Väggar och tak som har lägre temperatur än inomhusluften ger också en känsla av drag eftersom värmen då överförs från människor till kalla väggar. Det kan göra att du känner dig kall. Detta beror på strålningsskillnader, ett mått på strålningsutbytet med omgivande ytor i alla riktningar.

Kalla ytor stjäl värme från kroppen vilket kan vara ett problem även om lufttemperaturen är enligt riktvärdena.

I en operativ temperaturmätning kan även strålningstemperaturen mätas. Den operativa temperaturen är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor.

Den operativa temperaturen kan ibland vara högre än lufttemperaturen på grund av strålningsvärme från ett varmt tak. Den kan också vara lägre på grund av kalla golv eller väggar i dåligt isolerade byggnader, dåligt isolerade fönster med mera.

Den operativa temperaturen mäts om en indikerande mätning visar på avvikande värden. I den indikerande mätningen kontrolleras och bedöms lufttemperatur, luftrörelser och golvtemperatur.

Otäta fönster och dörrar kan orsaka drag i ditt hem. Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt innan den når rummet.

Drag kan ofta vara obekvämt men bedöms generellt inte som en olägenhet för människors hälsa.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.23

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: