Radon

Radon är en gas som varken syns, luktar eller smakar något. Det enda sättet att upptäcka gasen är att göra en mätning för att kontrollera radonhalten i din bostad. Det gäller särskilt om du precis har köpt, byggt om eller byggt ett nytt hus, ändrat ventilationen eller ändrat uppvärmningssystemet.

Du bör mäta radonhalten om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med risk för höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong. Om radonhalten är för hög är det bra om det åtgärdas. Radonhalten bör inte vara högre än 200 Bq/m3.

Det finns en förhöjd risk för lungcancer i samband med för höga halter av radon. Riskerna ökar ytterligare i samband med rökning. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radon kan komma in i byggnader via:

Byggnadsmaterialet

Det är framför allt byggnadsmaterialet blå lättbetong som avger radongas. Materialet tillverkades i Sverige mellan 1929-1975 och användes fram till slutet av 70-talet. Är ditt hus byggt under den perioden är det alltså extra angeläget att undersöka.

Marken

I berggrunden finns naturligt en hög radonhalt. Hur höga nivåerna är varierar. Den radonhaltiga jordluften kan ta sig in i byggnader genom exempelvis sprickor i grunden, otäta rörledningar eller otäta golvbrunnar.

Vattnet

När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår en stor del av radonet till inomhusluften. Vatten med radonhalt högre än ett par hundra becquerel per liter förekommer framförallt i brunnar som är borrade i berg. Det finns även kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Effektiva filter finns för att sänka radonhalten i vattnet.

Den nationella referensnivån för radon i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde är 200 Bq/m³. Vid nybyggnationer av bostäder gäller ett gränsvärde på 200 Bq/m³.

Om du vill mäta radon i din bostad kan du beställa radondosor. Dessa placerar du sedan ut i din bostad. En radonmätning ska pågå under minst två månader under perioden oktober–april. Vid förhöjd radonhalt finns det i de flesta fall åtgärder som kan vidtas.

Swedac.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att ta reda på vilka företag som är ackrediterade (godkända) att utföra radonmätningar.

Om du bor i ett flerbostadshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att det inte förekommer förhöjda radonhalter i bostäderna. Om du undrar om det gjorts en radonmätning i ditt hus kan du kontakta din fastighetsägare eller samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 december 2023 kl. 11.08

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: