Luften utomhus

Luftkvaliteten i Bollnäs har generellt förbättrats från mitten av 1980-talet fram till idag. Så är också fallet i hela landet. De senaste mätningarna visar däremot något försämrade värden vad gäller kvävedioxid.

Vägtrafiken står för största andelen utsläpp

I Bollnäs tätort står vägtrafiken för omkring 70 procent av kvävedioxidutsläppen. Trots införande av katalysatorer på bilar och bättre bränslen står vägtrafiken i dagsläget för störst påverkan på tätortsluften vad gäller exempelvis kolväten, partiklar och kväveföreningar.

I regel är det i tätortsluften som vi utsätts för de högsta halterna av olika föroreningar. Övergången till fjärrvärme har minskat utsläpp från låga skorstenar och har på så sätt förbättrat luftkvaliteten i tätorten.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Alla kommuner i Gävleborgs län är sedan 2012 medlemmar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. På förbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om hur luftföroreningar kan påverka människors hälsa och vilken forskning som bedrivs inom området.

Varför behövs långsiktiga mätningar av luftföroreningar?

Östra Sveriges Luftvårdsförbund förklarar i informationsfilmen: Bortom avgaser och partiklar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024 kl. 12.30

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: