Luften utomhus

Luftkvaliteten i Bollnäs har generellt förbättrats från mitten av 1980-talet fram till idag. Så är också fallet i hela landet. De senaste mätningarna visar däremot något försämrade värden vad gäller kvävedioxid.

Vägtrafiken står för största andelen utsläpp

I Bollnäs tätort står vägtrafiken för omkring 70 procent av kvävedioxidutsläppen. Trots införande av katalysatorer på bilar och bättre bränslen står vägtrafiken i dagsläget för störst påverkan på tätortsluften vad gäller exempelvis kolväten, partiklar och kväveföreningar.

I regel är det i tätortsluften som vi utsätts för de högsta halterna av olika föroreningar. Övergången till fjärrvärme har minskat utsläpp från låga skorstenar och har på så sätt förbättrat luftkvaliteten i tätorten.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Alla kommuner i Gävleborgs län är sedan 2012 medlemmar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. På förbundets hemsida finns information om hur luftföroreningar kan påverka människors hälsa och vilken forskning som bedrivs inom området.

Varför behövs långsiktiga mätningar av luftföroreningar?

Östra Sveriges Luftvårdsförbund förklarar i informationsfilmen: Bortom avgaser och partiklar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2022 kl. 16.18

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot