Personligt ombud

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan få ett personligt ombud som hjälper dig att få det stöd och den vård du har rätt till.

Ett personligt ombud hjälper dig med:

  • Stöd och hjälp i dina kontakter med olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Vi kan följa med dig om du behöver besöka en myndighet.
  • Information om vilket stöd som finns att få i samhället och vad du har rätt till.
  • Samordna den hjälp du har idag.
  • Råd och stöd när du känner dig osäker på hur du ska hantera olika problem.

Dina behov styr

Ditt personliga ombud arbetar bara på uppdrag från dig och vi arbetar alltid tillsammans med dig för att du ska få den hjälp du behöver och har rätt till i samhället.

Bra att veta

  • Du behöver inte ha en remiss eller göra någon ansökan.
  • Alla ombud har tystnadsplikt.
  • Alla tjänster är kostnadsfria.
  • Vi kan även komma hem till dig.

Ta kontakta med någon av våra personliga ombud.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2024 kl. 11.56

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: