Rehabilitering

Har du en funktionsnedsättning och är behov av rehabilitering är det till Region Gävleborg du ska vända dig.

Barn- och ungdomshabilitering i Gävleborg

Till barn- och ungdomshabiliteringen är barn och unga med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar välkomna. Där kan barn och deras familjer få råd, stöd och behandling för att förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen kan medföra i det dagliga livet.

Vuxenhabiliteringen Gävleborg

Vuxenhabiliteringen är en verksamhet med särskild kunskap om funktionsnedsättningar. Vi jobbar för att du som har funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. I första hand ska du vända dig till din hälsocentral vid behov av vård.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2022 kl. 14.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: