Häckar och buskage

Har du en häck, mur eller ett staket mot gatan? Då måste du se till att sikten är fri. Det skadas många människor i onödan för att sikten är skymd och ibland räcker det med en liten åtgärd för att få en mycket stor effekt på trafiksäkerheten.

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina föremål som mur, plank, staket, häck eller buskar inte är högre än 80 centimeter.

Har du träd på din tomt vars grenar hänger ner över vägbanan ska den fria höjden vara:

  • 3,0 meter för gång- och cykelväg
  • 4,6 meter för körbana

Så ska du klippa häcken

Du som har utfart mot gata: Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Illustration på en utfart.

Du som har hörntomt: Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Illustration på välklippta häckar vid en hörntomt.

Det här och lite till finns att läsa i riktlinjen "Klipp häcken" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Sveriges kommuner och regioner.

Ibland gör vi tillsynskontroller

På sommaren brukar vi utföra tillsynskontroller för att säkerställa att fastighetsägare inte har en häck eller andra föremål på din tomt som kan skymma sikten och orsaka trafikfara.

Vad händer om jag har exempelvis en för hög häck på min tomt?

Vi vill ge dig fastighetsägare möjlighet att vidta åtgärder innan vi som kommun måste agera. Därför kommer vi i första hand kontakta dig som fastighetsägare. I andra hand kan ett föreläggande om att vidta åtgärder bli aktuellt.

En välskött häck är inte bara snyggt, det är säkert!

Skyltar, vägmärken och belysningsstolpar

Det är du som tomtägare som ska se till att skyltar, vägmärken och belysningsstolpar som är uppsatta mot din tomt ska vara väl synliga och inte täckt av vegetation.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2023 kl. 14.16

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: