Spårviddshinder

Ett spårviddshinder där järnbalken saknas.

Utmed bussgatan mellan Björktjära och Bonden/Brånan finns två spårviddshinder som förhindrar fordon med smalare spårvidd än bussar att passera.

Hur fungerar ett spårviddshinder?

Bussar kan passera spårviddshindret genom att åka över två parallella ramper som placerats med ett brett mellanrum som gör att endast större fordon kan passera.

Den som försöker passera hindret med en bil kommer sannolikt att fastna. Mellan ramperna finns nämligen en järnbalk som gör att den som försöker åka med ena sidan av bilen på en av ramperna fastnar på järnbalken.

Vad händer om din bil fastnar i spårviddshindret?

Den som fastnar behöver sannolikt ringa en bärgningsbil. Risken är stor att din bil går sönder på undertill.

Ersätter Bollnäs kommun dig om ditt fordon skadas av spårviddshindret?

Nej, vi ersätter dig varken för bärgningskostnader eller om ditt fordon skadas.

Vid bussgatan finns tydlig skyltning om att vägen endast är till för bussar samt att det finns spårviddshinder utmed sträckan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024 kl. 07.29

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: