Belysning

I Bollnäs kommun finns det över 6000 ljuspunkter efter våra gator, vägar, parker och torg. Här får du information om hur vi arbetar och vart du ska vända dig om en lampa är trasig.

Bollnäs kommun ansvarar för belysningen som finns utmed våra gator, vägar, parker och torg. Trafikverket i sin tur ansvarar för belysningen på riks- och länsvägarna.

Bor du längs en enskild väg så är det väghållaren av den enskilda vägen - eller om det finns en vägförening - som du ska vända dig till.

Du är kanske den första som märker att en lampa gått sönder. Därför är det viktigt att du anmäler det till oss. Felanmäl via vår e-tjänst felanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har en lampa gått sönder utemed riksvägarna så kan du kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921.

Bollnäs kommun har tagit fram en belysningsplan för centrum. I denna plan är det beskrivet hur ny belysning ska uppföras och vilka sträckor som är aktuella. Här beskrivs ljusflöde, estetik, färgåtergivning etcetera.

Generellt arbetar vi med att byta ut äldre belysning till dagens energieffektiva LED. LED har ett vitt ljus som ger bättre ljuseffekt och färgåtergivning. De nya armaturerna har dessutom dimmerfunktion där effekten trappas ner i tvåsteg med som mest 50%.

Bollnäs kommun arbetar med att byta ut dagens glödlampor till LED-lampor. Det finns många fördelar med LED-belysning.

  • LED-lampor drar väldigt lite ström
  • LED-lampor blir inte lika varma som glöd-, lågenergi- eller halogenlampor
  • LED-lampor håller betydligt längre
  • LED-lampor är ett mycket bra miljöval eftersom de inte innehåller kvicksilver eller farliga gaser

Bollnäs kommun har idag två entreprenörer som sköter drift och underhåll av belysning. Infratec sköter all belysning inom Bollnäs och Arbrå. Övriga belysningsanläggningar sköts av Lindbloms el & maskin. Dessa entreprenörer ansvarar även för kabelutsättning på belysningsanläggningarna.

Ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Belysning prioriteras på gång- och cykelvägar samt GCM-passager (gång, cykel, moped) Detta gör att friliggande gång- och cykelvägar i anslutning till väg enbart belyses på gång- och cykelvägen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2024 kl. 07.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: