Prao

Du som elev i grundskolan ska erbjudas minst tio dagars obligatorisk prao (praktisk arbetslivsorientering) från och med årskurs 8. Som elev i de kommunala skolorna har du prao fem dagar i årskurs 8 och fem dagar i årskurs 9.

Syftet med prao är att

 • öka din kunskap om arbetslivet, dess krav och underlätta ditt studie- och yrkesval senare,
 • bidra till ökad självkännedom och självinsikt samt kanske också upptäcka nya intressen och talanger,
 • se om dina egna funderingar om yrken och arbetsliv stämmer överens med verkligheten.

I första hand ordnar du din praoplats själv. På din praoplats måste du ha en utsedd handledare som ansvarar för att din praktikvecka blir bra. Handledaren kan inte vara din vårdnadshavare. Om du inte hittar en praoplats själv ta du kontakt med SYV på din skola.

Innan du går på prao ska skolan lämna lista med kontaktpersoner som handledaren till praoplatsen kan kontakta vid frågor, vid eventuella tillbud eller olyckor.

Praoplatsen ska ansvara för att

 • du får handledning och tillsyn av person med minst ett års arbetslivserfarenhet,
 • du får introduktion och handledning samt att handledaren har tid för uppdraget,
 • du arbetar högst 7 timmar mellan klockan 06.00 och 20.00. Annan tid med förälder/vårdnadshavares tillåtelse,
 • rapportera tillbud och olyckor till skolan,
 • underrätta skyddsombudet på praoplatsen om att du kommer,
 • bestämma din arbetstid under praoveckan.

Skolan och praoplatsen har ett gemensamt ansvar för

 • personlig skyddsutrustning,
 • skyddsskor med stålhätta, och
 • skyddskläder som till exempel overall och andra lämpliga ytterkläder.

Om du har funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom, allergi eller sociala svårigheter som gör att speciell hänsyn behöver tas eller att anpassningar behöver göras på arbetsplatsen, måste arbetsgivaren informeras. För att praoplatsen ska få tillgång till informationen behöver vi ditt eller vårdnadshavares samtycke. Fyll därför i blanketten och lämna in den till din skola.

Samtyckesblankett för information inför praktik Word, 196 kB.

Att ge samtycke är frivilligt. Det innebär att du avgör vilken information du vill lämna ut. Är du över 16 år kan du själv ge ditt samtycke.

Prao för årskurs 9 höstterminen 2024

Alirskolan – veckorna 41 och 42
Arbrå skola – vecka 46
Kilafors skola – vecka 40

Prao för årskurs 8 vårterminen 2025

Alirskolan – veckorna 13 och 14
Arbrå skola – vecka 12
Kilafors skola – vecka 15

Lunch

Lunch erbjuds på närmaste kommunala skola. Är du långt ifrån en kommunal skola rekommenderar vi att du tar med egen matlåda, alternativt hämtar en matlåda i matsalen på din ordinarie skola.

Försäkring

Du som elev är försäkrad genom skolan i form av både olycksfalls- och ansvarsförsäkring. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljölagar och skyddsföreskrifter följs.

Mer information om försäkringar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 juni 2024 kl. 09.01

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: