Lärarpraktik, VFU

Bollnäs kommun har ett nära samarbete med Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), där vi gemensamt tar ansvar för att utbilda kvalificerade lärare med den kompetens som examensförordningen föreskriver.

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att förbereda dig för din kommande yrkesverksamhet som lärare.

Lokala lärarutbildare får kontinuerlig utbildning. Genom studenternas examensarbete förstärks skolornas möjlighet till skolutveckling. Vi ser det som kommande rekrytering och skolutveckling att just du som student väljer att göra din VFU hos oss och i möjligaste mån tas hänsyn till önskemål.

  • Sammanhängande perioder då du som student får delta i det praktiska lärararbetet på heltid vid din skola.
  • Fältstudier då du arbetar med olika uppgifter om skolan och lärararbetet (innehållet kan variera beroende på kursens karaktär, till exemel observationer, intervjuer, auskultation och studiebesök.

För att ta emot lärarstuderande i Bollnäs krävs att förskolan/skolan har utbildade lokala lärarutbildare (LLU) eller av rektor utsedd väl meriterad lärarutbildare. Som student är du knuten till en förskola eller skola där du får en personlig LLU som undervisar/arbetar inom de områden som du inriktar dig mot under din utbildning.

Om du av någon anledning behöver byta eller tillfälligt få en annan placering, till exempel annan inriktning, kontaktar du den lokala samordnaren eller rektor för den förskola/skola som du tillhör.

I din kontakt med förskolor och skolor hoppas vi att du ska inspireras till att vara aktiv och själv ta ansvar för din utbildning genom att bland annat utforska egna frågeställningar när du genomför din VFU.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022 kl. 15.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: