Prao - för arbetsgivare

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är obligatorisk. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

Prao är en värdefull modell för samverkan mellan skola och arbetsliv utanför skolan, och kan bidra med viktiga erfarenheter inför kommande val av utbildning eller yrkesinriktning. Genom prao ska elever få erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar, samt hur arbetet i specifika branscher går till.

Arbetsgivarens roll

När du tar emot elever på prao ger du dem en möjlighet att få en bra bild av din arbetsplats och av arbetslivet i stort. Praon ger dig också möjlighet att få nya perspektiv på din verksamhet och att etablera kontakt med skolan. Kanske är dagens elever morgondagens medarbetare?

Prao är alltså en del av samverkan med arbetslivet, arbetsförlagt lärande, och tanken är att elever ska få se arbetsplatser och yrken de inte tänkt på eller känt till sedan tidigare inför sitt kommande val av utbildning och yrke.

Skolverket har praktiska råd och exempel på hur du kan planera och genomföra prao när du tar emot en elev.

Råd till dig som arbetsgivare - skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som arbetsgivare ansvarar för att

 • eleven arbetar under handledning och har tillsyn av person med minst ett års arbetslivserfarenhet,
 • elever får introduktion och handledning samt att handledaren har tid för uppdraget,
 • eleven arbetar högst 7 timmar mellan kl 06.00 och kl 20.00,
 • rapportera tillbud och olyckor till skolan,
 • underrätta skyddsombudet på praoplatsen att eleven kommer,
 • bestämma elevens arbetstid under praoveckan.

Skolan och arbetsgivare har ett gemensamt ansvar för

 • personlig skyddsutrustning,
 • skyddsskor med stålhätta, och
 • skyddskläder, som till exempel overall och andra lämpliga ytterkläder.

Vill du bjuda in en elev att göra prao på din arbetsplats?

Fyll i och skicka in din intresseanmälan till oss via länken eller QR-koden. Där gör du samtidigt en riskbedömning (genom en checklista) för att säkerställa att du har en bra och säker arbetsmiljö för minderåriga. Efter det görs en bedömning om din arbetsplats är en säker miljö för våra elever.

Intresseanmälan för att ta emot praoelev i grundskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prao ht 23

Du som arbetsgivare utser en eller flera handledare för praoeleven. Det behöver inte alltid vara den person som eleven arbetar eller följer med.

Exempel på vad handledningen kan innebära

 • presentation av arbetsplatsen (personal, projekt, organisation),
 • administrativa rutiner (arbetstider, raster, sjukanmälan, anslagstavlor),
 • arbetsmiljö (kvalitets- och miljökrav, skyddsombud),
 • olycks- och tillbudsregler (första hjälpen, säkerhetsrutiner),
 • risker i arbetet (kemikalier, säkra lyft, genomgång av elevens förkunskaper/certifiering),
 • brand, utrymningsvägar (återsamlingsplats, truckvägar),
 • personlig skyddsutrustning (kläder, skyddsskor, id-kort, hjälm),
 • rundvandring (omklädningsrum, personalutrymmen).

Handledarrollen är viktig så eleven får utvecklas och känna trygghet samt även ser till att eleven får prova olika arbetsmoment.

Läs mer om handledarrollen på Skolverkets webbplats
Skolverkets handledarutbildning - skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För barn och ungdomar finns särskilda regler gällande arbetsuppgifter och arbetstider. Om du vill veta mer om arbetsmiljö samt hur barn och unga får arbeta, kan du läsa mer på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Föreskriften Minderårigas arbetsmiljö - Arbetsmiljöverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så får barn och unga arbeta - Arbetsmiljöverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 augusti 2023 kl. 11.03

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot