Avgifter omsorg och stöd

Här hittar du kostnader och avgifter för olika insatser inom omsorg och stöd.

Hemtjänst

Insats

Avgift

Hemtjänst

286 kr/timme (den utförda tiden).

Maximalt 2575kr/månad

Hemsjukvård

300 kr/månad

Leverans av matlåda

200 kr/månaden

Omsorg i dagverksamhet

Ingen avgift, men däremot kostnad för mat

Enbart städning 1 rum och kök

390 kr/tillfälle

Enbart städning 2 rum och kök

516 kr/tillfälle

Särskilt boende och korttidsboende

Insats

Avgift

Omsorgsavgift i särskilt boende

2575 kr/månad för vård

Korttidsboende

86 kr/dygn för vård

Egenavgift, bostad med särskild service externt placerade

2645 kr/månad

Parboende, (ej biståndsbedömd make/maka/partner som vill bo tillsammans på särskilt boende)

500 kr/månad (ingår inte i maxtaxan)

Trygghetstelefon

Insats

Avgift

Avgift för trygghetstelefon

258 kr/månad plus eventuellt faktiskt utförd tid 286 kr/timme

Ny- och ominstallation av trygghetstelefon

418 kr (engångskostnad, ingår inte i maxtaxan)

Övriga kostnader

Insats

Avgift

Sängleasing

223 kr/månad

Hygienartiklar

183 kr/månad

Måltider

Insats

Avgift

Måltider i särskilda boendeformer

182 kr/dygn

Måltider vid korttidsboende

182 kr/dygn

Matlåda (lunch/middag)

66 kr/st

Bårtransport för avliden på särskilt boende eller inskriven i hemsjukvården

Insats

Avgift

Transport av avliden, vardagar 08:00-17:00

200 kr (ingår inte i maxtaxan)

Transport av avliden, kvällar och helger

400 kr (ingår inte i maxtaxan)

Kontakt avgifthandläggare

Om du har frågor är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggare telefon: 0278-252 77
Avgiftshandläggare telefon: 0278-252 78

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024 kl. 12.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: