Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Kontakta din vårdcentral om du eller en närstående vill göra en utredning.

Symptom

De olika demenssjukdomarna kan ge olika symtom, men många symtom är gemensamma för sjukdomarna. Det kan variera från person till person vilka symtom som blir tydligast.

Det här är vanliga besvär i början av en demenssjukdom:

  • Minnet blir sämre.
  • Du kan få svårt att hitta rätt ord när du pratar, du glömmer namn, upprepar dig och tappar bort saker.
  • Du kan också få svårt att hitta i din omgivning. Det är ofta närminnet som påverkas, vilket gör att du har svårt att minnas sådant som hände nyss.
  • Personligheten förändras.
  • Du kan bli mindre intresserad av sådant som du tidigare har tyckt om och få svårare att ta initiativ.
  • Du kan också bli mer orolig, ledsen eller irriterad.

Läs mer om Demenssjukdomar och symptom på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Demenssjuksköterska

I Bollnäs kommun finns en demenssjuksköterska som är en resursperson för alla personer med demenssjukdom i Bollnäs kommun. Demenssjuksköterskan är även en resursperson för omvårdnadspersonal som arbetar med personer som har någon form av demenssjukdom.

Om du själv eller någon anhörig/närstående har minnessvårigheter eller andra symtom som du tror kan vara en begynnande demens är du välkommen att kontakta kommunens demenssjuksköterska

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2023 kl. 15.25

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: