Hjälp i hemmet för äldre och seniorer

Du kan få hjälp i hemmet på olika sätt. Du kan ansöka om hemtjänst om du behöver hjälp med till exempel städ, tvätt och personlig omsorg. Har du behov av anpassningar i hemmet kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Vårdas du av en anhörig har du möjlighet att ansöka om avlösning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 februari 2022 kl. 13.24

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: