Vilket stöd kan du få?

Du som är äldre kan ansöka om olika former av stöd. För att kunna ta del av stödet behöver du ansöka om hjälp hos socialtjänstens biståndshandläggare. Det finns även stöd och träffpunkter som inte är biståndsbedömda.

Har du behov av hjälp med exempelvis hemtjänst, korttidsvistelse, särskilt boende, ledsagning, kontaktperson, boendestöd eller trygghetstelefon kan du ansöka om hjälp hos socialtjänstens biståndshandläggare. Hjälpen kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL :

 • Har behov
 • Kan inte tillgodoses på annat sätt
 • Ska underlätta den dagliga livsföringen
 • Inte överstiga skälig levnadsnivå

Om någon i din närhet tar kontakt med en biståndshandläggare för att meddela att du behöver insatser tar vi kontakt med dig. Insatserna är frivilliga och endast du själv eller din ställföreträdande kan ansöka om insatser. En ansökan kan göras både muntligen och skriftligen. Biståndshandläggaren utreder och bedömer behov samt fattar beslut om hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen. Det finns ingen begränsning i vad du kan ansöka om.

Insatser enligt SoL kan vara:

 • Personlig omvårdnad (hygien/dusch, klädsel, toalettbesök m.m.)
 • Matsituationen (matdistribution, tillagning av måltider)
 • Serviceinsatser (städning, tvätt och hushållssysslor)

Du ansöker om hemtjänst genom att fylla i och skicka in din skriftliga ansökan. Det går också bra att kontakta en biståndshandläggare direkt via telefon. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Här nedan hittar du information om du tillhör Team inre eller Team yttre, ta sedan rätt kontakt utifrån ditt födelsedatum.

Ansökan skickas till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs

Biståndshandläggarna som handlägger ärenden arbetar i två team som avser Bollnäs yttre och inre områden.

Adresserna innanför dessa gränser hör till Team inre medan Team yttre handlägger alla adresser utanför.

Mot Ren

Växbovägen fram till Renövägen. Söderhamnsvägen fram till infarten till Rehnstedska (vänster), samt fram till Vevlingevägen (höger).

Mot Kilafors

Vänster; innan vik. Höger; Södrakilaforsvägen och alla avstickare.

Mot Hällbo

Sunnerstavägen ner på vänster. Stagårdsvägen höger.

Mot Freluga

Korsningen Frelugavägen/Stagårdsvägen.

Mot Edsbyn

Höger; Sjukhusvägen, alla avstickare utom Eriksnäsbovägen (Flygvägen, Snickerivägen etc.). Vänster; Frelugavägen vid Sävstaås. Heden, Brånan och Nylandet.

Mot Björktjära

Bollevägen fram till Davidsgårdsvägen. Alla villaområden fram till rondellen Bornvägen samt ”griskurvan” efter Framnäsvägen.

Olika typer av stöd

Hjälpen kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hemtjänst

Hemtjänst är till för alla åldrar och anpassas efter vad du behöver hjälp med. Det kan till exempel innebära hjälp med städ och tvätt. Det kan även vara omvårdnad när du till exempel ska duscha eller klä på dig.

Information om hemhjälp, hemtjänst

Bostadsanpassning

Har du en långvarig funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Information om bostadsanpassning

Trygghetslarm/trygghetstelefon

Genom ett trygghetslarm kan du få kontakt med personal alla tider på dygnet. Med hjälp av nattkameran kan du få tillsyn utan att din sömn blir störd. På så sätt kan du känna dig trygg hemma både natt som dag.

Information om trygghetslarm/trygghetstelefon

Trygghetsboende och seniorboende

I Bollnäs kommun förmedlar Bollnäs Bostäder både trygghetsboende och seniorboende. För att hyra eller köpa en lägenhet kontaktar du själv fastighetsägaren. Du behöver inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende eller seniorboende.

Information om Trygghetsboende och seniorboende

Boende för äldre

När du som äldre inte längre kan bo hemma finns olika typer av boende. Det finns boende anpassat för dig som har demens, och boende för dig som har stora behov av omvårdnad.

Information om särskilda boenden

Om du som har svårt att resa kollektivt på grund av en funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst. Färdtjänst är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken som buss och tåg. Rätten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen.

Information om Färdtjänst

Kontakt

 • Biståndshandläggning

  bistandshandlaggarenheten@bollnas.se

  Telefontider

  08.00-09.30 måndag, onsdag och fredag

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Socialförvaltningen
  821 80 Bollnäs

 • Team inre eller Team yttre

  Biståndshandläggarna som handlägger ärenden arbetar i två team som avser Bollnäs yttre och inre områden.


  Information om vilket team du tillhör hittar du högre upp på sidan.

  Övrig information

  Telefonnummer här nedan till handläggare, fördelat på Team inre, Team yttre och födelsedatum.

 • Team inre född dag 1-7

  0278-255 54
 • Team inre född dag 8-15

  0278-250 13
 • Team inre född dag 16-23

  0278-250 42
 • Team inre född dag 24-31

  0278-252 91
 • Team yttre född dag 1-10

  0278-256 26
 • Team yttre född dag 11-20

  0278-256 24
 • Team yttre född dag 21-31

  0278-256 91
 • Enhetschef biståndshandläggarenheten

  Malin Wallin

  malin.wallin@bollnas.se 0278-255 61

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2023 kl. 12.00

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: