Hembesök

Bollnäs kommun erbjuder dig som är 80 år eller äldre ett hembesök med hälsofrämjande samtal. Du erbjuds samtalet om du bor hemma och inte har hemtjänst. Besöket är kostnadsfritt och beräknas ta 1–1,5 timme.

Samtalet kan handla om:

  • Vad det finns för utbud av sociala aktiviteter i ditt närområde
  • Vad kommunen kan erbjuda när det gäller stöd och service i vardagen
  • Vad du kan göra för att minska risken för brand samt fallolyckor i hemmet
  • Att svara på dina frågor
  • Att förmedla kontakter vid behov

Erbjudande om att få hembesök skickas ut via brev och du uppmanas att höra av dig om du inte vill ha besöket.

Vi har tystnadsplikt vilket innebär att vi inte för vidare din information om vi inte kommer överens om annat.

Om samtalet behöver hållas på annat språk än svenska så bokar vi telefontolk.

Tänk på att inte släppa in obehöriga!

Personal från Bollnäs kommun legitimerar sig alltid med tjänstelegitimation.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2023 kl. 16.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: