Adoption

Att adoptera innebär att du blir förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis vid arv. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få adoptera ett barn krävs ett medgivande från socialnämnden. Underlag för socialnämndens beslut utgörs av en medgivandeutredning. I Bollnäs är det familjerättsenhetens socialsekreterare som ansvarar för dessa utredningar.

Processen för att adoptera

1. Information och kontakt med familjerättsenheten

Börja med att ta kontakt med oss på familjerättsenheten. Vi informerar om hur utredningen går till och vilka handlingar som ska lämnas in med ansökan. Vi berättar även om vilka organisationer som förmedlar internationella adoptioner

2. Föräldrautbildning inför adoption

För att få adoptera måste du gå den obligatoriska föräldrautbildningen. Syftet med utbildningen är att du som ansöker om medgivande att adoptera ett barn från utlandet ska få kunskap och insikt om internationellt adopterade barn och deras behov.

3. Utredning

Socialnämnden gör en medgivandeutredning om lämpligheten hos dig och din partner som vill adoptera. Utredningen påbörjas först efter det att du/ni gått den obligatoriska föräldrautbildningen. Under utredningen förs samtal både individuellt och med er som par tillsammans.

Utredaren ska ta reda på familjens motiv till adoptionen och om du har tänkt igenom vilka förändringar det innebär. Du ska även redovisa ekonomi, inkomster, bostadsförhållanden samt bistå med läkarintyg. Utredningarna innebär hembesök. Vid behov kontrolleras olika myndighetsregister, till exempel Rikspolisens misstanke- och belastningsregister om brott. Utredarna ger sedan socialnämnden ett förslag till beslut om familjen ska få adoptera eller inte.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2022 kl. 10.17

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot