Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens. Det kan gälla frågor om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut.

Föräldrar som är separerade behöver komma överens om hur barnet ska bo. Barn kan bo på olika sätt. En del barn bor hos båda sina föräldrar, exempelvis varannan vecka. Andra bor mer hos en förälder och mindre hos den andra. Oavsett hur barnet bor är det viktigt att barnet får träffa och ha kontakt med båda sina föräldrar.

När föräldrar ska komma överens om hur barnet ska bo behöver de tänka på vad som blir bra för barnet utifrån barnets behov och hur gammalt barnet är. Det är barnet som ska vara i fokus och inte att det ska vara rättvist mellan föräldrarna.

Oavsett ålder ska barnet få möjlighet att vara delaktig. Även väldigt unga barn kan visa och berätta vad de menar. När barnet blir äldre ska allt större hänsyn tas till vad hen tycker och vill.

Om barnet bor hos en förälder har barnet rätt att träffa den föräldern som hen inte bor med om det bedöms vara till barnets bästa. Det kallas för umgänge.

Det kan vara att barnet träffar den förälder som hen inte bor med några timmar på dagen. Det kan också vara att barnet sover över flera nätter i sträck hos den andra föräldern. Umgänge kan även ske genom telefon eller videosamtal.

Det bästa för barnet är att hen i förväg vet när och var hen ska ha umgänge med föräldern. Barnet kan ibland behöva stöd i umgänget med en förälder av en annan vuxen, exempelvis en släkting.

Barn och separationer

När man separerar kan det ibland vara svårt att komma överens och kommunicera om de gemensamma barnen. Att separera är en stor förändring i både föräldrarnas och barnens liv.

Samarbetssamtal om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med den förälder det inte bor med

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att lösa eventuella tvister utanför domstol.

Samarbetssamtal fokuseras kring föräldraskapet och handlar om barnets vårdnad, hos vem barnet ska bo (växelvis eller hos en av föräldrarna) och hur umgänget ska utformas på bästa sätt för barnet med den förälder som barnet inte bor hos.

Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse om vårdnad, boende eller umgänge.

Avtal gällande boende- och umgängesfrågor

Behöver ni hjälp med att skriva ett avtal gällande ert barns boende och umgänge?

Familjerättsenhetens socialsekreterare kan upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Innan ett avtal godkänns ska familjerätten träffa föräldrarna för en mindre utredning.

Ett avtal är lika juridiskt bindande som ett beslut från domstol. För att ändra den juridiska vårdnaden (till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad), kan familjerättsenheten godkänna föräldrars avtal om detta. Förutsättningen är dock att ändringen inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa.

Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria.
Samarbetssamtal som sker på föräldrars initiativ registreras inte.

Från och med 1 januari 2022 behöver du ett intyg om att du har deltagit i informationssamtal om barns vårdnad, boende och umgängesfrågor för att du ska kunna stämma den andra föräldern i Tingsrätten.

Socialnämnden är skyldig att erbjuda ett gemensamt informationssamtal för dig och din medförälder.

Ta kontakt med Familjerätten på telefonnummer 0278-251 90 för att boka tid 8.45-9.30 måndag, tisdag, torsdag och fredag eller maila till socifo.familjeratten@bollnas.se

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning på uppdrag av domstol

Familjerättsenheten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. En sådan utredning görs när en eller båda föräldrarna tagit kontakt med en advokat och fått hjälp att stämma den andra föräldern gällande vårdnad om barnet, var barnet ska bo och barnets umgänge med den förälder det inte bor med.

Innan domstolen beslutar att sådan utredning ska göras kan domstolen besluta att uppdra till familjerättsenhetens socialsekreterare att anordna samarbetssamtal mellan föräldrarna. Förutsättningen är dock att båda föräldrarna vill detta.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2022 kl. 09.42

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot