Faderskap, föräldraskap

Om en ogift person föder ett barn har kommunen där modern är folkbokförd vid barnets födelse i uppdrag att fastställa fader- eller föräldraskapet. Detta för att barn har rätt till försörjning, arv samt att känna till sitt ursprung.

Bekräfta föräldraskap hos Skatteverket

Du som har blivit förälder efter 1 januari 2022 kan bekräfta föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad samtidigt.

Boka tid för besök hos Familjerättsenheten

Ni kan också välja att boka tid hos familjerättsenheten om ni inte vill bekräfta föräldraskapet digitalt.

När barnet är fött

Skatteverket meddelar familjerättsenheten om de barn som föds utan att modern är gift. När familjerättsenheten får meddelandet skickas ett brev till barnets mamma. I brevet ombeds mamman boka tid för besök på familjerättsenheten för att fastställa faderskapet, föräldraskapet. Föräldrarna ska kunna legitimera sig vid besöket

Innan barnet är fött

Föräldrar kan boka tid för ett besök hos familjerättsenheten innan barnet är fött. Då kan de snabbare bli registrerade för gemensam vårdnad.
Faderskapet, föräldraskapet, fastställs dock inte förrän familjerättsenheten fått in meddelandet från Skatteverket att barnet är fött.

Inga tveksamheter om barnets föräldrar

Om det inte finns några tveksamheter om vem som är pappa till barnet skrivs ett enkelt protokoll och faderskapet fastställs genom att föräldrarna skriver under en faderskapsbekräftelse.

En mer omfattande faderskapsutredning

Om det är oklart om vem som är far till barnet eller om ni inte bor ihop på samma adress så gör vi en mer omfattande faderskapsutredning.

För mer information och kontakt

Socialsekreterare Anna Davie,
Telefon 0278-253 06

Socialsekreterare Emelie Williams
Telefon 0278-253 53

Telefontid: tisdag - fredag 8.45-9.30

Familjerättens e-post:
socifo.familjeratten@bollnas.se

Postadress
Individ- och familjeomsorgen
Familjerättsenheten
821 80 Bollnäs

Besöksadress
Realskolegatan 5
821 31 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2023 kl. 10.46

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot