Faderskap, föräldraskap

Om en ogift person föder ett barn har kommunen där föräldern är folkbokförd vid barnets födelse i uppdrag att fastställa föräldraskapet. Detta för att barn har rätt till försörjning, arv samt att känna till sitt ursprung.

Bekräfta föräldraskap hos Skatteverket

Du som har blivit förälder kan bekräfta föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad samtidigt.

Boka tid för besök hos Familjerättsenheten

Ni kan också välja att boka tid hos familjerättsenheten om ni inte vill bekräfta föräldraskapet digitalt.

När barnet är fött

Om föräldrarna inte har fastställt föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst meddelas familjerätten om att föräldraskapet behöver fastställas. Familjerätten kontaktar den förälder som fött barnet och bokar tid för besök. Föräldrarna ska kunna legitimera sig vid besöket.

Innan barnet är fött

Föräldrar kan boka tid för ett besök hos familjerätten innan barnet är fött.
Föräldraskapet fastställs inte hos Skatteverket innan familjerätten fått underrättelsen från Skatteverket om att barnet är fött.

Tveksamheter kring faderskapet

Om det är oklart vem som är far till barnet gör familjerätten en mer omfattande faderskapsutredning.

För mer information och kontakt

Receptionen IFO:
0278-251 90

Familjerättens e-post:
socifo.familjeratten@bollnas.se

Postadress
Individ- och familjeomsorgen
Familjerättsenheten
821 80 Bollnäs

Besöksadress
Realskolegatan 5
821 31 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2023 kl. 10.34

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: