Kontaktfamilj, familjehem

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid. Ibland behövs avlastning någon helg i månaden, ibland kan barnet/barnen behöva flytta till en annan familj.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2022 kl. 10.26

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot