Kontaktfamilj, familjehem

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid. Ibland behövs avlastning någon helg i månaden, ibland kan barnet/barnen behöva flytta till en annan familj.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2023 kl. 16.32

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: