Daglig verksamhet och sysselsättning

Bollnäs kommun erbjuder Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsnedsättning.

Insatsen kan också sökas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Daglig verksamhet riktar sig till dig i arbetsför ålder som saknar arbete och som inte utbildar dig. Den dagliga verksamheten ska utgå från dina behov, förutsättningar och önskemål.

Du ansöker om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS)

Mer information om våra dagliga grupper

Davidsgården erbjuder en fin miljö i naturnära omgivningar där vi året om sköter om vår stora trädgård. På Davidsgården kan man även arbeta med hantverk av olika slag som till exempel att sy, måla, sticka, snickra och gjuta i lera som vi sedan bränner och målar.

Vi säljer sedan våra hantverk i vår lilla butik. Från Davidsgården hjälper vi till med att leverera post och förrådsvaror till övriga verksamheter. Vi hjälper även olika företag och föreningar med diverse sysslor samt att vi monterar rörklämmor åt Faluplast.

Kontakt:

Davidsgårdens telefonnummer: 073-275 46 18
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

Heden är uppdelad i olika grupper där du kan delta efter intresse. Här har vi tillgång till stora lokaler och en fin utemiljö. På Heden erbjuder vi bland annat bakning, rulledans, sång och musik. Här finns även möjlighet till sinnesstimulans i rum med olika teman.

På Heden monterar vi även rörklämmor åt Faluplast, jobbar i Förrådet eller erbjuder Ur och Skur aktiviteter.

Kontakt:

Hedens telefonnummer: 073-460 29 88
Enhetschef Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

Hjorten håller till på Höghammarområdet och har tillgång till fin och lättillgänglig utemiljö som ofta utnyttjas under veckans aktiviteter. Här erbjuder vi även gruppgymnastik, rulledans, sång och musik eller så kan man montera rörklämmor eller tvätta leksaker åt förskolor.

Kontakt:

Hjortens telefonnummer: 072-589 57 11
Enhetschef Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

På Renområdet håller Renen till. På Renen erbjuder vi flera olika sinnesstimulerande upplevelser. Vi går även på utflykt, bakar eller sjunger. Här kan man även montera rörklämmor eller tvätta leksaker åt förskolor.

Kontakt:

Renens telefonnummer: 0278- 104 21
Enhetschef Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

I Karlslunds servicehus driver vi Café Kvarnen. Här jobbar vi med alla arbetsuppgifter som hör till ett café – inköp, bakning, lagning av enklare maträtter, kassajobb/försäljning, servering, disk och städning.

Kontakt:

Café Kvarnens telefonnummer: 073-270 19 07
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

I Karlslunds servicehus finns även Lunden som har ett nära samarbete med Café Kvarnen och sköter en del sysslor åt dem. På Lunden kan man även montera rörklämmor och tvätta leksaker åt förskolor. Under veckan erbjuds även musik-, läs- och spelstunder.

Kontakt:

Lundens telefonnummer: 073-270 19 08
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

Utegruppen håller till vid Bolleberget och arbetar med varierande utomhusarbete som till exempel gallring av skog och röjning av leder samt vedhantering. Gruppen jobbar också med skötsel av utemiljön på Långnäsparken, vid Lokstallarna och på Prästnäsets fritidsområde. Andra arbetsuppgifter som gruppen ansvarar för är tömning av batteriholkar i Bollnäs och Ovanåker samt diverse arbeten åt Tekniska kontoret och Fastighetsgruppen.

Kontakt:

Utegruppens telefonnummer: 070- 327 55 32 eller 070-327 55 33
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

På Nygården erbjuder vi sysselsättning i form av bland annat trädgårdsarbete och kökssysslor som exempelvis bakning. Det finns även möjlighet att delta i konstgruppen, dagliga promenader och olika former av snickerijobb.

Kontakt:

Nygårdens telefonnummer: 070-692 18 70 eller 070-327 55 43
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

På Torsbergsskolan driver verksamheten ett mindre café. Här jobbar vi med inköp, att göra i ordning mackor, kassajobb/försäljning samt disk och städ.

Kontakt:

Café Torsbergs telefonnummer: 072-236 99 33
Enhetschef Ann-Helene Björklund telefonnummer: 0278 -254 62

Förenings- och företagsgrupper

Gruppen är ridskolans allt i allo grupp. Vi skottar snö, klipper gräs, målar och lagar. Vi hjälper till i stallet och tar in och ut hästarna från hagen samt sköter klubbens fälttävlansbana.

Kontakt:

Ridhusets telefonnummer 073-274 20 25 eller 073-270 19 07
Enhetschef Anneli Persson telefonnummer: 0278 -252 50

Vi kan även erbjuda daglig verksamhet eller sysselsättning inom offentlig sektor samt inom företag och föreningar. Vi har två arbetsanpassare som ansvarar för att hitta dessa arbetsplatser.

Telefonnummer till arbetsanpassarna: 070-650 75 98 , 072-207 12 21

Samordnare för Daglig verksamhet

Samordnaren har första kontakten med nya brukare och planerar tillsammans med dem var de ska ha sin arbetsplats hos oss. Studiebesök och praktikplaceringar till daglig verksamhet planeras även genom samordnaren. Samordnaren är länken mellan Daglig verksamhet och gymnasiesärskola, LSS-handläggare, öppna marknadens arbetsanpassare med flera.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 maj 2022 kl. 14.48

Sidfot