Hjälpmedel

Om du behöver hjälp i din vardag kan du ansöka om hjälpmedel. Det finns en mängd olika hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Vanliga hjälpmedel är till exempel:

  • rullstol
  • rullator
  • hörapparat
  • sittkudde
  • förhöjning till stol

Vart du vänder dig för att få rätt hjälpmedel

Om du bor på ett särskilt boende tar du kontakt med arbetsterapeuten på boendet.

Om du bor i ordinärt boende och behöver råd och information kring hjälpmedel kan du vända dig till din vårdcentral.

Om du har behov av så kallade kognitiva hjälpmedel kan du vända dig till habiliteringscenter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2022 kl. 11.24

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: