Barnhälsa

Barnhälsoteamet ingår i den samlade elevhälsan och fungerar som ett stöd för den kommunala förskolan i Bollnäs. Teamet ska bidra till en likvärdig utbildning i förskolan samt att undervisningen är tillgänglig och håller hög kvalitet .

Barnhälsoteamet ska utifrån kartläggningar, observationer och de behov som finns vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor i förskolan.

Barnhälsoteamet träffar därför alla förskolor kontinuerligt för att få en överblick av de behov av stöd som finns i förskolan och är ett bollplank i frågor på individ,- grupp och organisationsnivå.

 Barnhälsoteamet består av två specialpedagoger och en psykolog (vakant) samt arbetar på uppdrag av förskolans rektorer och från huvudmannen.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 april 2023 kl. 08.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot