Ansök eller säg upp plats

Bollnäs kommun garanterar plats på förskola om du är folkbokförd i Bollnäs kommun och din ansökan lämnats in senast fyra månader innan ditt barn ska börja.

Ansökan om förskoleplats görs i Skolplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ditt barn ska ha fyllt 1 år när det börjar förskolan och din ansökan ska ha lämnats in senast fyra månader innan ditt barn ska börja för att vara garanterad plats.

I Skolplatsen ska du som vårdnadshavare

  • ansöka om och acceptera plats,
  • säga upp plats,
  • lägga in dina kontaktuppgifter.

Flytta in till Bollnäs kommun

Du som tänker flytta till Bollnäs kommun kan ansöka om förskola för ditt barn på samma sätt som boende i kommunen.

Om ditt barn inte är folkbokförd i Bollnäs kommun gäller inte garantitiden, det vill säga att kommunen måste erbjuda plats inom fyra månader. Garantitiden gäller däremot om du har för avsikt att flytta till kommunen, men det ska då styrkas med köpe- eller hyreskontrakt.

Kontakta utbildningskontoret om du:

  • är folkbokförd i annan kommun och inte har för avsikt att flytta till Bollnäs kommun men vill ansöka om plats av särskilda skäl,
  • behöver hjälp att gära en ansökan,
  • och ditt barn har skyddad identitet.

Byta förskola

Förskoleplats ska inte sägas upp om du ska byta förskola från en kommunal förskola till en annan kommunal förskola, men du måste säga upp din plats om du ska byta från en kommunal förskola till en fristående förskola.

Om du flyttar från kommunen utan att säga upp din plats, sägs platsen upp automatiskt från det datum då barnet folkbokförts i en annan kommun.

Uppsägningstid

Om du har barn i en kommunal förskola och på vissa fristående förskolor säger du upp din plats. Uppsägningstiden är en (1) månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in.

Du betalar avgift som vanligt under uppsägningstiden.

Fristående förskola

Om du har barn på Fjällmyra, Fjärilens, Julibackens, Killevippens eller Lekstugans förskola säger du upp din plats i Skolplatsen. Om du har barn på annan fristående förskola, kontaktar du förskolan.

När ditt barn börjar förskoleklass

Det år ditt barn börjar förskoleklass avslutas platsen i förskolan automatiskt under augusti månad. Om du vill avsluta platsen tidigare måste du själv säga upp platsen en (1) månad innan sista dagen på förskolan.

Frågor och svar om förskoleplats

Här hittar du dom vanligaste frågorna gällande till exempel ansökan och förskoleplacering.

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum kommer du erbjudas plats för barnet. Du får meddelande via e-post.

Har du inte fått besked senast tre veckor före ditt behovsdatum kontaktar du Utbildningskontoret.

Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor.

När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning.

Ditt barn ska ha fyllt ett år innan inskolningen kan börja.

Du tackar ja eller nej i Skolplatsen. När du har loggat in väljer du administrera ansökan och tackar ja eller nej till platsen.

Om du har ansökt om förskola senast fyra månader före behovsdatum kommer du erbjudas plats för barnet.

Vårt mål är att ditt barn ska få plats på någon av de förskolor du önskat, men om det inte finns plats på någon av dina önskemål blir du erbjuden en plats på en förskola så nära hemmet som möjligt.

Din ansökan stängs. Vill du byta förskola gör du en ny ansökan. Regeln om erbjudande av plats inom fyra månader gäller inte då, eftersom ditt barn redan har fått plats i en förskola.

Om ditt barn inte har någon plats och du svarar nej till ett erbjudande, eller inte svarar i tid, stängs din ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill.

Om ditt barn har en plats och du svarar nej till erbjudandet om byte av förskola, eller inte svarar i tid, stängs din ansökan. Barnet har då kvar sin nuvarande plats i förskolan.

Bollnäs kommun godkänner inte förskoleplats i två kommuner om ditt barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna. Ni måste fatta ett gemensamt beslut om i vilken kommun ert barn ska vara placerat.

Man har inte rätt till förskoleplats i två kommuner enligt skollagen, utan det är respektive kommun som beslutar.

Du gör en ny ansökan om byte av förskola i Skolplatsen. När det finns plats får du ett erbjudande, men då gäller inte regeln erbjudande av plats inom fyra månader eftersom ditt barn redan har en plats.

Förskolan har ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Om ditt barn har en plats i förskolan kontaktar du rektor.

Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd i förskola och du ännu inte har någon plats, kontakta utbildningskontoret för mer information.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2023 kl. 14.30

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot