Ansök eller säg upp plats

I e-tjänsten Skolplatsen både ansöker och säger du upp ditt barns plats på förskolan. Du anmäler delad faktura om du vill dela upp fakturan med ditt barns andra vårdnadshavare.

Förskoleplats

Bollnäs kommun garanterar plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet om din ansökan lämnats in senast fyra månader innan ditt barn ska börja.

Du är välkommen att ansöka om förskoleplats för ditt barn i Skolplatsen.

Ditt barn ska ha fyllt 1 år när det börjar förskolan och din ansökan ska ha lämnats in senast fyra månader innan ditt barn ska börja för att vara garanterad plats.

I Skolplatsen ska vårdnadshavare

  • ansöka om och acceptera plats
  • säga upp plats
  • lägga in sina kontaktuppgifter

Flytta in till Bollnäs kommun

Du som tänker flytta till Bollnäs kommun kan ansöka om förskola för ditt barn på samma sätt som boende i kommunen.

Om ditt barn inte är folkbokförd i Bollnäs kommun gäller inte garantitiden, det vill säga att kommunen måste erbjuda plats inom fyra månader. Garantitiden gäller däremot om du har för avsikt att flytta till kommunen, men det ska då styrkas med köpe- eller hyreskontrakt.

Kontakta utbildningskontoret om du

  • är folkbokförd i annan kommun och inte har för avsikt att flytta till Bollnäs kommun men vill ansöka om plats av särskilda skäl,
  • behöver hjälp att gära en ansökan,
  • och ditt barn har skyddad identitet

Förskoleplats ska inte sägas upp om du ska byta förskola från en kommunal förskola till en annan kommunal förskola. Men om du ska byta från en kommunal förskola till en fristående förskola måste du säga upp platsen.

Om du flyttar från kommunen utan att säga upp din plats, sägs platsen upp automatiskt från det datum då barnet folkbokförs i en annan kommun.

Uppsägningstid

Om du har barn i en kommunal förskola och på vissa fristående förskolor säger du upp din plats i Skolplatsen. Uppsägningstiden är en (1) månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in.

Du betalar avgift som vanligt under uppsägningstiden.

Fristående förskola

Om du har barn på Fjällmyra, Fjärilens, Julibackens, Killevippens eller Lekstugans förskola säger du upp din plats i Skolplatsen. Om du har barn på annan fristående förskola, kontaktar du förskolan.

När ditt barn börjar förskoleklass

Det år ditt barn börjar förskoleklass avslutas platsen i förskolan automatiskt under augusti månad. Om du vill avsluta platsen tidigare måste du själv säga upp platsen en (1) månad innan sista dagen på förskolan.

När ska jag ansöka om plats och när får jag ett erbjudande?

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum kommer du erbjudas plats för barnet. Du får meddelande via e-post. Har du inte fått besked senast tre veckor före ditt behovsdatum kontaktar du Utbildningskontoret.

Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor.

När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning. Ditt barn ska ha fyllt ett år innan inskolningen kan börja.

Hur gör jag för att svara på ett erbjudande?

Du tackar ja eller nej i Skolplatsen. När du har loggat in väljer du administrera ansökan och tackar ja eller nej till platsen.

Varför får jag ett erbjudande jag inte önskar?

Om du har ansökt om förskola senast fyra månader före behovsdatum kommer du erbjudas plats för barnet. Vårt mål är att ditt barn ska få plats på någon av de förskolor du önskat, men om det inte finns plats på någon av dina önskemål blir du erbjuden en plats på en förskola så nära hemmet som möjligt.

Vad händer om jag svara ja till ett erbjudande jag inte önskar?

Din ansökan stängs. Vill du byta förskola gör du en ny ansökan. Regeln om erbjudande av plats inom fyra månader gäller inte då, eftersom ditt barn redan har fått plats i en förskola.

Vad händer som jag svarar nej till erbjudande plats eller inte svara i tid?

Om ditt barn inte har någon plats och du svarar nej till ett erbjudande, eller inte svarar i tid, stängs din ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill.

Om ditt barn har en plats och du svarar nej till erbjudandet om byte av förskola, eller inte svarar i tid, stängs din ansökan. Barnet har då kvar sin nuvarande plats i förskolan.

Mitt barn bor växelvis i en kommun och växelvis i en annan kommun, får mitt barn ha förskoleplats i båda kommunerna?

Bollnäs kommun godkänner inte förskoleplats i två kommuner om ditt barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna. Ni måste fatta ett gemensamt beslut om i vilken kommun ert barn ska vara placerat.

Man har inte rätt till förskoleplats i två kommuner enligt skollagen, utan det är respektive kommun som beslutar.

Hur byter jag förskola till mitt barn?

Du gör en ny ansökan om byte av förskola i Skolplatsen. När det finns plats får du ett erbjudande, men då gäller inte regeln erbjudande av plats inom fyra månader eftersom ditt barn redan har en plats.

 

Hur gör jag om mitt barn har behov av särskilt stöd?

Förskolan har ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Om ditt barn har en plats i förskolan kontaktar du rektor.

Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd i förskola och du ännu inte har någon plats, kontakta utbildningskontoret för mer information.

Skolplatsen

Skolplatsen är Bollnäs kommunala skolors system för elevadministration

Som vårdnadshavare använder du Skolplatsens e-tjänst för att göra ansökningar och uppsägningar i förskola, fritidshem och kulturskola samt val av skola och byte av skola.

Vårdnadshavares kontaktuppgifter

För att Skolplatsens epost- och sms-utskick ska fungera behöver du lägga till dina kontaktuppgifter. Det gör du när du loggat in i Skolplatsen under menyalternativen Ändra kontaktuppgifter och Inställningar.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan logga in på Skolplatsen oavsett om du använder en smarttelefon, surfplatta eller dator genom att surfa till Skolplatsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan testa din e-legitimation här: Testa e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den inte fungerar kontaktar du din utgivare av e-legitimationen, vilket vanligtvis är din bank. Om din e-legitimation fungerar på testsidan, men inte när du försöker logga in, är det troligtvis fel på e-tjänsten som du försöker använda.

Vid behov av hjälp, ta kontakt med Skolplatsens tekniska support, se kontaktinfo längst ner.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2022 kl. 17.25

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot