Digitala plattformar för vårdnadshavare

Inom de kommunala förskolorna används två digitala plattformar för att hålla kontakt med dig som vårdnadshavare, Unikum och Nuddis.

Unikum används för att dokumentera verksamheten, kommunicera med dig som vårdnadshavare och dokumentera det enskilda barnets lärande.

Förskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser elevens möjligheter att utvecklas.

Kom igång med Unikum

Genom den kostnadsfria appen "Unikum Familj" kan du enkelt logga in via din mobil eller surfplatta. Du kan även logga in via datorn.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Använd Unikum på mobil eller surfplatta
Ladda ner appen "Unikum Familj" och logga in med din e-legitimation.

Använd Unikum via webbläsaren
Gå till Unikums hemsida Länk till annan webbplats.
Klicka på "Bollnäs kommun" och logga sedan in med din e-legitimation.

Nuddis är det digitala närvarosystem som de kommunala förskolorna i Bollnäs använder. Syftet med närvarosystemet är att underlätta och säkerställa hanteringen av barns placering och närvaro.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare ser till att det finns ett aktuellt vistelseschema registrerat för ditt barn i Nuddis. På så sätt får personalen tillgång till information som underlättar planering av verksamheten. Tydlig information om barnens närvaro, tid för ankomst och avfärd samt hur många som ska äta på förskolan är exempel på vad som kan utläsas.

Kom igång med Nuddis

Genom den kostnadsfria appen "Nuddis app" kan enkelt logga in via din mobil eller surfplatta.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Använd Nuddis på mobilen
Ladda ner appen "Nuddis app" och logga in med din e-legitimation. När du under inloggningen blir ombedd att ange kontonamn skriver du bollnas.

 

Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare vill att annan person än en vårdnadshavare ska ha tillgång till information om ditt barns lärande kan du lämna fullmakt till ett ombud.

Det är inte möjligt för ett barn att ha mer än två vårdnadshavare, se 6 kap. 2 a § föräldrabalken Länk till annan webbplats., men en fullmakt där en tredje person (ombud) kan stå i vårdnadshavarens ställe går att utforma, se 10 § avtalslagen Länk till annan webbplats..

En fullmakt kan aldrig innebära att ett ombud får mer tillgång till uppgifter om ditt barn än vad du som vårdnadshavare har.

Du kan testa din e-legitimation här: Testa e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den inte fungerar, kontaktar du din utgivare av e-legitimationen, vilket vanligtvis är din bank. Om din e-legitimation fungerar på testsidan, men inte när du försöker logga in, är det troligtvis fel på e-tjänsten som du försöker använda. Ta då kontakt med skolans tekniska support.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2024 kl. 09.02

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: