Digitala plattformar för vårdnadshavare

Inom de kommunala förskolorna används två digitala plattformar för att hålla kontakt med dig som vårdnadshavare, Unikum och Nuddis.

Unikum används för att dokumentera verksamheten, kommunicera med dig som vårdnadshavare och dokumentera det enskilda barnets lärande.

Förskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser elevens möjligheter att utvecklas.

Kom igång med Unikum

Genom den kostnadsfria appen "Unikum Familj" kan du enkelt logga in via din mobil eller surfplatta. Du kan även logga in via datorn.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Använd Unikum på mobil eller surfplatta
Ladda ner appen "Unikum Familj" och logga in med din e-legitimation.

Använd Unikum via webbläsaren
Gå till Unikums hemsida Länk till annan webbplats.
Klicka på "Bollnäs kommun" och logga sedan in med din e-legitimation.

Nuddis är det digitala närvarosystem som de kommunala förskolorna i Bollnäs använder. Syftet med närvarosystemet är att underlätta och säkerställa hanteringen av barns placering och närvaro.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare ser till att det finns ett aktuellt vistelseschema registrerat för ditt barn i Nuddis. På så sätt får personalen tillgång till information som underlättar planering av verksamheten. Tydlig information om barnens närvaro, tid för ankomst och avfärd samt hur många som ska äta på förskolan är exempel på vad som kan utläsas.

Kom igång med Nuddis

Genom den kostnadsfria appen "Nuddis app" kan enkelt logga in via din mobil eller surfplatta.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Använd Nuddis på mobilen
Ladda ner appen "Nuddis app" och logga in med din e-legitimation. När du under inloggningen blir ombedd att ange kontonamn skriver du bollnas.

Fullmakt till person som inte är vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare vill att annan person än en vårdnadshavare ska ha tillgång till information om ditt barns lärande kan du lämna fullmakt till ett ombud.

Det är inte möjligt för ett barn att ha mer än två vårdnadshavare, se 6 kap. 2 a § föräldrabalken Länk till annan webbplats., men en fullmakt där en tredje person (ombud) kan stå i vårdnadshavarens ställe går att utforma, se 10 § avtalslagen Länk till annan webbplats..

En fullmakt kan aldrig innebära att ett ombud får mer tillgång till uppgifter om ditt barn än vad du som vårdnadshavare har.

Du kan testa din e-legitimation här: Testa e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den inte fungerar, kontaktar du din utgivare av e-legitimationen, vilket vanligtvis är din bank. Om din e-legitimation fungerar på testsidan, men inte när du försöker logga in, är det troligtvis fel på e-tjänsten som du försöker använda. Ta då kontakt med skolans tekniska support.

Hur lägger jag in schema om jag inte har möjlighet att skaffa BankID?
Har du inte möjlighet att använda BankID så pratar du med personalen på din förskola, som då informerar dig om hur du ska göra.

Hur gör jag för att skicka meddelanden till personalen?
Kortare meddelanden kan lämnas i appen. Skriv meddelandet i kommentarsfältet Dagsinfo till personal/Kommentar. Meddelandet visas bredvid barnets bild i Nuddis-appen för personalen på förskolan.

Kan jag frånvaro/sjukanmäla barnet via appen?
Ja, det går bra. Det är önskvärt att anmäla frånvaron så fort som möjligt så att personalen kan planera verksamheten. Välj ”Ledig” eller ”Frånvarande/Sjuk” och klicka på Ändra.

Hur gör jag om schemat är låst?
Om du behöver ändra ditt barns schema, med kortare varsel än två dagar, ta kontakt med personalen på din förskola.

Hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter?
Du som vårdnadshavare ansvarar för att dina kontaktuppgifter är aktuella i kommunens elevregister Skolplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. då Nuddis och andra system sedan hämtar uppgifterna automatiskt därifrån.

Varför får jag e-post om att mitt barn saknar tider?
Systemet skickar påminnelser till din e-postadress. Sju dagar innan din sista schemalagda tid skickar systemet en påminnelse om att det är dags att lägga nytt schema. Vill du inte ha påminnelser vid exempelvis semester så markeras barnet som frånvarande i schemat.

Jag kommer fortfarande inte in/ har problem med Nuddis?
Du kan alltid fråga personalen om hjälp eller maila till support.utbildningskontoret@bollnas.se. Beskriv gärna tydligt vad problemet är, vad du gör när det blir fel, vilken telefon eller läsplatta du använder och om det har fungerat tidigare.

Hur länge ligger informationen om mitt barn kvar i Nuddis?
Information om ditt barn lagras i tre år. Därefter avpersonifieras informationen men ligger kvar för att kunna användas som statistik.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023 kl. 08.46

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot