Gruppboende och servicebostad för personer med funktionsnedsättning

I en gruppbostad eller servicebostad har du en egen lägenhet med kök/pentry och badrum. Lägenheten ligger i direkt anslutning till ett gemensamhetsutrymme där det finns tillgång till personal dygnet runt.

Dagtid under vardagar finns också en sjuksköterska tillgänglig som har ansvar för kommunens grupp- och servicebostäder. Övriga tider finns joursjuksköterska att tillgå.

Förutom personlig omvårdnad och praktisk hjälp i hemmet ingår också kultur och fritid som en viktig del i boendet. Dina behov och intressen styr det stöd du får av personalen.

Alla som bor i grupp- eller servicebostad har en eller två kontaktmän i personalgruppen som har lite extra ansvar. Det är med sin kontaktman som genomförandeplanen upprättas. I genomförandeplanen får du ange hur du önskar att ditt stöd ska utformas.

Grupp- och serviceboenden i Bollnäs kommun

Kvarnvägen 4 är ett LSS-boende med sju lägenheter. Boendet finns på området Karlslund nära Bollnäs centrum. Det ligger vid älven Ljusnan och inbjuder till utevistelser i vacker miljö. Boendet har nära till café och matsal.

Adress:
Kvarnvägen 4
821 43 Bollnäs

Telefonnummer till gruppbostad: 0278-250 90
Telefonnummer till enhetschef Cathrine Svedlund: 0278-257 34
Telefonnummer till sjuksköterska: 0278-256 03

Morkullan 1

Morkullan 1 är ett LSS-boende med fem lägenheter. Alla lägenheter är på markplan och har uteplats. Det är en lugn och naturskön miljö. Boendet ligger cirka tre kilometer från Bollnäs centrum, nära Bollebergets fritidsanläggning.

Adress:
Davidsvägen 9
821 94 Bollnäs

Telefonnummer till gruppbostad: 0278-258 44 
Telefonnummer till enhetschef Sussanne Jonsson: 0278-251 73 
Telefonnummer till sjuksköterska: 070-531 87 05

Morkullan 2

Morkullan 2 är ett LSS-boende med sju lägenheter. Alla lägenheter är på markplan och har uteplats. Det är en lugn och naturskön miljö. Boendet ligger cirka tre kilometer från Bollnäs centrum, nära Bollebergets fritidsanläggning.

Adress:
Davidsvägen 8
821 94 Bollnäs

Telefonnummer till gruppbostad: 0278-251 14
Telefonnummer till enhetschef Sussanne Jonsson: 0278-251 73
Telefonnummer till sjuksköterska: 070-531 87 05

Oden är två LSS-boenden fördelade på två våningar; Oden uppe och Oden nere. Oden uppe består av fem lägenheter i gruppbostad samt ett antal servicelägenheter. Oden nere består av fem lägenheter i gruppbostad. Boendet är beläget mitt i centrala Bollnäs.

Adress:
Apoteksgatan 11
821 43 Bollnäs

Telefonnummer till gruppbostad:
Oden uppe: 0278-107 77
Oden nere: 0278-107 67

Telefonnummer till enhetschef Cathrine Svedlund: 0278-257 34 
Telefonnummer sjuksköterska: 0278-256 03

Trädgårdsgatans servicebostad är ett LSS-boende som består av ett antal lägenheter med personal som ger stöd i anslutning till boendet. Din egen servicelägenhet möblerar du med dina egna möbler och saker så som du själv vill ha den. Din lägenhet är ditt hem och vi respekterar dina behov och din rätt att själv bestämma över din vardag.

Adress:
Trädgårdsgatan 23 B
821 42 Bollnäs

Telefonnummer till enhetschef Anett Jonsson: 0278-253 17 
Telefonnummer sjuksköterska: 070-531 87 05

Våggatan är ett LSS-boende med lägenheter i en gruppbostad. Det finns också servicelägenheter. Boendet ligger nära sjön Vågen i centrala Bollnäs.

Adress:
Våggatan 13
821 42 Bollnäs

Telefonnummer till enhetschef Anett Jonsson: 0278-253 17 
Telefonnummer sjuksköterska: 070-531 87 05

Växbovägen 15

Växbovägen 15 är ett LSS-boende som ligger naturskönt vid älven Ljusnan. Boendet finns 1,5 km från Bollnäs centrum.

Adress:
Växbovägen 15
821 51 Bollnäs

Telefonnummer till gruppbostad: 073-275 46 03
Telefonnummer till enhetschef Ingrid Jonsson: 0278-251 41
Telefonnummer till sjuksköterska Sanna Leinonen: 0278-250 72

Växbovägen 17

Växbovägen 17 är ett LSS-boende som ligger naturskönt vid älven Ljusnan. Boendet finns 1,5 km från Bollnäs centrum.

Adress:
Växbovägen 17
821 51 Bollnäs

Telefonnummer till gruppbostad: 073-460 29 95
Telefonnummer till enhetschef Ingrid Jonsson: 0278-251 41
Telefonnummer till sjuksköterska Sanna Leinonen: 0278-250 72

Örsängesvägen 53

Örsängesvägen 53 är ett LSS-boende cirka 3 km från Bollnäs centrum. Det är nära till affär och har naturskön utemiljö. Till varje lägenhet finns inglasad balkong.

Adress:
Örsängesvägen 53
821 50 Bollnäs

Telefonnummer till gruppbostad: 0278-266 69
Telefonnummer till enhetschef Maja Norén: 0278-266 41 Telefonnummer till sjuksköterska Kristin Johansson: 0278-256 03

Örsängesvägen 178 A och B

Örsängesvägen 178 är ett LSS-boende cirka 3 km från Bollnäs centrum. Det är nära till affär och har naturskön utemiljö. Alla lägenheter har en egen uteplats.

Adress:
Örsängesvägen 178
821 50 Bollnäs

Telefonnummer till gruppbostad Örsängesvägen 178 A: 0278-258 12
Telefonnummer till gruppbostad Örsängesvägen 178 B: 0278-258 11
Telefonnummer till enhetschef Ingrid Jonsson: 0278-251 41
Telefonnummer till sjuksköterska Kristin Johansson: 0278-256 03

Funktionsstöd i Bollnäs kommun deltar årligen i den nationella brukarundersökningen som samordnas av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Undersökningen genomförs i hela landet under september /oktober och du som har stöd/insatser av Funktionsstöd erbjuds svara på en enkät om vad du tycker om stödet/insatsen.

Ingen kommer att veta vad just du har svarat.

Svaren är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra kontakten och stödet till dig.

Resultat brukarundersökning 2023 Gruppbostad LSS (PDF). Pdf, 334.8 kB.
Resultat brukarundersökning 2022 Gruppbostad LSS (PDF) Pdf, 315.1 kB.

Resultat brukarundersökning 2023 Servicebostad LSS (PDF). Pdf, 335.3 kB.
Resultat brukarundersökning 2022 Servicebostad LSS (PDF) Pdf, 315.4 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 maj 2024 kl. 14.43

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: