Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk ohälsa och behöver stöd under dygnets alla timmar har möjlighet att ansöka om olika former av boende. Det är ditt behov som avgör om du har rätt till insatsen.

Vad är bostad med särskild service enligt SoL ?

Bostad med särskild service enligt SoL innebär en bostad i ett gruppboende bemannat med personal dygnet runt där insatsen boendestöd ingår.

Boendestöd är ett personligt anpassat stöd för att du ska klara den dagliga tillvaron i hemmet, i samhället eller vid kontakter med myndigheter.

Information om boendestöd

Bostad med särskild service enligt SoL är till för dig med psykiska funktionsnedsättningar som inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. För att beviljas bostad med särskild service ska du ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av dygnet. Det är det individuella behovet som avgör om du har rätt till insatsen.

 1. Du kontaktar oss
  Ring till oss på biståndshandläggarenheten. Du når oss via kontaktinformationen längst ner på sidan. Eller ansök direkt via vår e-tjänst Blankett för ansökan om boende för personer med psykisk funktionsnedsättning - insatser enligt socialtjänstlagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. Vi besöker dig
  En biståndshandläggare besöker dig i ditt hem, ger dig information och svarar på dina frågor. Under det mötet får du möjlighet att beskriva vilket stöd du behöver.

 3. Du ansöker om stöd
  Du ansöker sedan om det stöd som du vill ha. Du kan ansöka genom att ringa oss, besöka oss eller skriva till oss. Ansökan görs av den enskilde eller företrädare.

 4. Vi utreder vad du behöver
  Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Under utredningen kan biståndshandläggaren ta kontakt med andra professioner för att få en helhetsbild av ditt behov.

  Det är viktigt att du som sökande, och om du vill dina anhöriga, får möjlighet att uttrycka dina behov och önskemål. Om det saknas tillräckligt med underlag för ett beslut kan handläggaren ge avslag på din ansökan.

 5. Vi tar ett beslut och meddelar dig
  Biståndshandläggaren beslutar vilket stöd du har rätt till. Du får ett skriftligt besked om vilket beslut som tagits. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen till det i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det. Om du önskar kan du få hjälp av en biståndshandläggare att skriva en överklagan.

  Om eller när dina behov förändras kontaktar du oss igen och gör en ny ansökan.

 6. Om du beviljats stöd
  När du fått ditt beslut kommer du, eller dina företrädare, att bli kontaktad av vår personal. Då får du information om när stödet ska börja. Du behöver inte kontakta oss på egen hand, utan kan lugnt vänta på att vi hör av oss. Du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov och som är din länk till övrig personal. Tillsammans med din kontaktperson, och om du vill en anhörig, planerar ni hur stödet du beviljats ska utformas.

  Vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar till vara på dina förmågor vilket innebär att du själv gör det du kan.

När du har beviljats bostad med särskild service enligt SoL sker anvisning om bostad inom kommunen som helhet. Om möjligt tas hänsyn till önskemål.

Enhetschef Frida Söderlind ansvar för fördelning av lediga lägenheter. Du når Frida på telefonnummer 0278-255 74.

Funktionsstöd i Bollnäs kommun deltar årligen i den nationella brukarundersökningen som samordnas av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Undersökningen genomförs i hela landet under september /oktober och du som har stöd/insatser av Funktionsstöd erbjuds svara på en enkät om vad du tycker om stödet/insatsen.

Ingen kommer att veta vad just du har svarat.

Svaren är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra kontakten och stödet till dig.

Resultat brukarundersökning 2023 Boende med särskild service (PDF). Pdf, 375.3 kB.
Resultat brukarundersökning 2022 Boende med särskild service (PDF) Pdf, 315.9 kB.

Geografisk placering

Här hittar du bostad med särskild service enligt SoL i Bollnäs kommun på
Hedhamre och Säversta.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 maj 2024 kl. 14.45

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: