Dammbrott

I Ljusnan och Voxnan finns ett flertal dammar. Risken för ett dammbrott är liten, men om en större damm skulle brista kan konsekvenserna bli stora.

Sannolikheten för ett dammbrott som leder till stora konsekvenser i Ljusnan och Voxnan bedöms vara ytterst liten.

Ljusnan

Dammbrott i bland annat Lossen, Svegsjön och Laforsen kan orsaka dammbrottsflöden som är så kraftiga att de leder till fler dammbrott i anläggningar nedströms. Om ett dammbrott skulle inträffa i någon av Ljusnans tre största dammar tar det mellan 11–25 timmar innan vattnet når Bollnäs tätort.

Voxnan

I Voxnan finns inga dammar som vid ett dammbrott kan orsaka lika allvarliga konsekvenser som för de stora dammarna i Ljusnan. Här blir konsekvenserna främst märkbara lokalt, direkt nedströms dammarna.

Så här gör du vid ett dammbrott

Om ett dammbrott i Ljusnan skulle ske kommer utomhussignalen VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) att sändas. VMA-signalen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders tystnad mellan signalerna. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på radions kanal P4 där du får information om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2023 kl. 12.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: