Försäkringar

Bollnäs kommun har försäkringar tecknade för barn, ungdomar och vissa andra grupper som deltar i olika verksamheter som drivs av kommunen.

Olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Bollnäs kommuns verksamhetsområde. Olycksfallsskada är en kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen är en personlig försäkring, det innebär att kontakten mellan den skadedrabbade och försäkringsbolaget sker direkt. Naturligtvis hjälper vi till med råd och information kring försäkringen och hanteringen därom.

Enklaste sättet att anmälan en skada är direkt via skadeformuläret på Svedeas hemsida. www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På hemsidan hittar du även skadeblanketter och annan skaderelaterad information.

Du kan även kontakta Svedea på
Telefonnummer: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Skadeavdelning är öppen vardagar 8.00-17.00 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma nummer).

Elever tillhörande grund-, gymnasieskola, komvux och anpassad skola omfattas även under praktik, utbildnings- och skolresor av kommunens tjänstereseförsäkring. Försäkringsbolag: ERV, försäkringsnummer: 8307699887. (OBS samma försäkringsnummer för anställda/förtroendevalda)

Vid resa inom och utanför Sverige ska namn och personnummer på de resande anmälas på förhand till bun@bollnas.se. En kopia på blanketten ska skrivas ut samt godkännas av rektor/verksamhetschef med underskrift, vilket sedan diarieförs i Ciceron.

Vid resa utomlands ska individuellt försäkringskort (Försäkringskassan) samt försäkringsinformation från ERV och Folksam Försäkring tas med.

Tjänstereseförsäkringen är personlig och den skadedrabbade anmäler skada direkt till ERV på telefon:
Skadeanmälning 0770-45 69 00
Akut jourtelefon dygnet runt 0770-456 919

Vid resa, och om inbrott, rån eller överfall sker, ska detta alltid anmälas till polisen.

Avseende elever i praktik/utbildningsresor. Bollnäs kommuns ansvarsförsäkring gäller för all verksamhet som försäkringstagaren (kommunen) bedriver, anordnar eller medverkar i, dock endast till den del försäkringstagaren ansvarar för detta. Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Tänk på att vissa praktikplatser medför stor risk och skadeståndskrav kan komma att överstiga ansvarsförsäkringsbeloppet, till exempel praktik hos juvelerarbutik, trav-/galoppstall och bilmärkesverkstäder.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024 kl. 08.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: