Kemikalieolyckor

Vid vissa kemikalieanläggningar kan verksamheten vara så farlig att en olycka orsakar allvarliga skador på människor eller miljö.

Sevesolagstiftningen, Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, riktar sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier vid ett tillfälle.

Lagen ställer bland annat krav på att företagen ska ha rutiner för information till allmänheten.

Om farlig verksamhet och Sevesoanläggningar på räddningstjänsten/KFH:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.09

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: