Kommunens krisberedskap

Bollnäs kommun har det övergripande samordningsansvaret vid större kriser och allvarliga händelser som inträffar i kommunen.

Alla kommuner i Sverige har ett lagstadgat ansvar att samordna krishanteringen i den egna kommunen vid extraordinära händelser.

Vi analyserar regelbundet hur lokala förutsättningar, väder, politik och händelser påverkar oss i Bollnäs kommun och planerar för hur kommunen ska rusta sig för att motstå dessa hot och risker. En del i kommunens åtgärder för att förebygga kriser och underlätta hanteringen av dessa är att stödja civilsamhället med information och vägledning och den andra är att värna den kommunala samhällsviktiga verksamheten.

I en händelse av kris eller större olycka har vi som kommun tjänstemän i beredskap dygnet runt för att kunna informeras eller larmas.

Vår krisorganisation

När vi mottagit information eller larm om en kris eller
olycka, och ledningen bedömer att det faller inom kommunens uppdrag
att hantera detta, aktiveras krisorganisationen.

Krisorganisationen tar fram en gemensam lägesbild. Lägesbilden är en sammanfattning av vad som har skett, hur det påverkar Bollnäs kommun, vilka som är involverade i händelsen och vilka åtgärder som har vidtagits för att hantera den.

Som kommun har vi vissa resurser som vi kan behöva bistå med i en kris, exempelvis:

  • Distribuera vatten.
  • Krisstöd, psykosocialt omhändertagande för drabbade personer vid en olycka eller kris.
  • Maskinella resurser som grävmaskiner, plogbilar och liknande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024 kl. 13.38

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: